Om vi vill ha ett bättre samhälle i framtiden, tror vi på Coca-Cola att vi måste stärka våra ungdomar. Därför deltar vi i Mentorprogrammet och ger våra medarbetare möjlighet att ställa upp som mentorer.

Med en grundtanke om att ungdomar, oavsett bakgrund och levnadsförhållanden, behöver vuxna förebilder grundade H.M. Drottning Silvia i samarbete med WHO år 1994 Mentor Foundation. Sedan dess har verksamheten spridit sig och den finns nu i 70 länder. Den svenska grenen, Mentor Sverige, startades år 1996.

Alla kan behöva en mentor

Vem som helst som är mellan 13–17 år får söka till det Individuella Mentorprogrammet. Anledningen till att en söker till programmet spelar inte någon roll och kan variera stort. Vissa behöver någon att prata ut med, andra vill ha en äldre träningskompis, några söker efter en ny vän utanför det vanliga umgänget.

Programmet pågår under ett år och den som är mentor ställer upp ideellt. Mentor Sverige matchar noggrant ungdomen och mentorn för att de ska passa så bra ihop så möjligt.

Coca-Cola European Partners och Mentor

Coca-Cola tycker vi att det är viktigt att vi använder våra resurser till att bidra till ett bättre samhälle. Sedan vi blev delaktiga i Mentors arbete år 2007 har våra medarbetare fått möjligheten att dela med sig av sin tid och sitt stöd till ungdomar som behöver det. Vår förhoppning är att våra medarbetare kan bidra till att fler ungdomar ska våga växa till sin fulla potential.

Delaktigheten i Mentorprogrammet är dessutom mycket uppskattad bland våra anställda. Och de som deltar känner en stolthet över att i mentorsrollen ha kunnat ställa upp som stöd och inspiration. Vi tror att det finns många vägar till att bidra till ett bättre samhälle och en ljusare framtid, och att medverka i Mentorprogrammet är en av vägarna dit.

Besök gärna Mentor Sveriges hemsida om du vill veta mer om programmet.