Klimatforskningen blir allt mer samstämmig - den globala klimatförändringen är verkligen här och utsläpp av människoframställda växthusgaser är en avgörande faktor. Klimatförändringarna påverkar vår planet på ett djupgående och omfattande sätt och väntas påverka den biologiska mångfalden, vattenresurser, människors hälsa och lantbruket.

Vi anser att företag kan spela en kraftfull roll genom att hitta klimatlösningar genom innovation. Runt om i Coca-Cola-systemet strävar vi efter att använda den bästa tänkbara blandningen av energikällor, förbättra energieffektiviteten för våra tillverkningsprocesser och att minska den eventuella klimatpåverkan för de produkter vi säljer.

I vår egenskap av ett företag har vi offentligt tillkännagett att vi kommer att utöka vår verksamhet utan att öka utsläppen av växthusgaser. Det är en mastig uppgift, men vi har åtagit oss att klara detta. Vi har gjort framsteg.

Coca-Cola Company och buteljeringssystem strävar genom vår strategi för klimatskydd efter att hitta innovativa sätt att lindra de miljömässiga effekterna av våra verksamheter och produkter. I synnerhet kopplar vi klimatförändringen till vårt ledarskap inom vattenarbetesfrågor och till vårt arbete med leverantörspartners när det gäller förpackningar.

Vårt system genererar utsläpp av växthusgaser genom att förbruka energi genom tillverkning, genom att förbränna bränsle i vår globala leveransflotta och genom att kyla våra produkter. Vår bredare leverantörskedja, som inkluderar tillverkningen av våra förpackningar och de lantbruk där våra ingredienser växer, genererar ytterligare miljontals ton växthusgaser.

Vi strävar fortlöpande efter att förbättra energieffektiviteten för våra anläggningar och leveransflotta. Dessutom gäller det område där vi har störst möjlighet att göra något kylutrustningen. HFC (hydrofluorokarboner) är en av de sex gaser som Kyotoprotokollet specifikt vill minska: Vi gör goda framsteg mot att fasa ut användningen av HFC i både kylning och isolering samt med att förbättra energieffektiviteten i kylutrustningen med 40-50 %.

Som en förlängning av dessa ansträngningar har The Coca-Cola Company varit med om att grunda "Refrigerants, Naturally!" tillsammans med McDonald's och Unilever samt med stöd från UNEP (United Nations Environment Programme) och Greenpeace. Detta är ett exempel på ett offentligt-privat samarbete om innovativa lösningar för klimatskydd.

Du kan läsa mer om vad vi gör för att minska vårt koldioxidavtryck i våra miljörapporter och i våra svar till CDP (Carbon Disclosure Project). Vi postar även vår växthusgasinventering i World Economic Forums globala växthusgasregister.

Vår svenska buteljeringspartner, Coca-Cola Enterprises Sverige, är en av grundarna till klimatnätverket Hagainitiativet, som verkar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan.