PlantBottle™-förpackningen är det senaste genombrottet från The Coca-Cola Company. Det är den första helt återvinningsbara PET-flaskan som delvis är tillverkad av växter och därmed minskar användningen av ej förnyelsebara fossila bränslen. Materialet ser ut som och fungerar precis som den traditionella PET-plast du känner till från våra äldre flaskor.

Traditionella PET-plastflaskor tillverkas av petroleum och andra fossila bränslen. Vi har hittat ett sätt att skapa en av huvudingredienserna i PET-plast, som kallas monoetylenglykol (MEG), från en substans som utvinns ur sockerrör. Just nu står MEG för 30 % av den totala sammansättningen i den nya PET-plasten per vikt i våra flaskor.

Övriga 70 % av PET-plasten kommer från renad tereftalisk syra (PTA) och vi samarbetar med forskningsteam för att hitta ett sätt att utvinna även detta från växter. Vår vision är att använda PlantBottle™-förpackningar i alla våra plastflaskor 2020.

Sedan PlantBottle™-förpackningen lanserades i Danmark i december 2009, har PlantBottle™ lanserats i en rad olika förpackningsstorlekar till många olika kolsyrade och icke-kolsyrade varumärken. År 2013 blev PlantBottle™-förpackningarna även tillgängliga i Norge, Sverige, Finland och 33 andra länder. Totalt har Coca-Cola distribuerat fler än 25 miljarder PlantBottle™-förpackningar, vilket innebär att Coca-Cola är världens största slutanvändare av bioplast.

PlantBottle™-förpackningen har erhållit globalt erkännande, däribland 2010 DuPont Award for Packaging Innovation, 2011 Edison Award for Best New Product, Wal-Mart’s 2011 Sustainable Packaging Award, 2011 Greener Package Award, McDonald’s 2012 Global Best of Sustainable Supply Report (artikel) och 2013 European CSR Award (CCE).

Vårt arbete med att sätta oss in i hela koldioxidpåverkan för PlantBottle™-förpackningen jämfört med traditionella 100 % petroleumbaserade PET-plastflaskor fortsätter. Vi samarbetar med ledande experter och visionärer i ämnet.