Hållbarhet måste ingå i allt vi gör, när det gäller vatten, utsläpp, avfall och återvinning.

Klimat- och energiskydd

Vårt mål är att öka vår tillväxt, inte mängden koldioxid i vår tillverkning. Vi förbättrar energieffektiviteten och minskar utsläppen av växthusgaser i utrustningen för kylda drycker.

Förpackningar

Vårt mål är att främja förpackningslösningar och -system som gör våra förpackningar till en värdefull resurs som kan användas på nytt.

Globalt vattenarbete

Vårt mål är att på ett säkert sätt återföra en mängd vatten till naturen och samhällen som motsvarar det vi använder i alla våra drycker och vår tillverkning.

Samhället

Vi är ett globalt företag med lokala rötter i alla samhällen där vi bedriver verksamhet. Vi engagerar oss också i dessa samhällens behov med omfattande program.