I egenskap av ett företag som bedriver verksamhet i över 200 länder, har The Coca-ColaCompany ett långvarigt åtagande att bidra till att bygga upp hållbara samhällen. Utöver initiativ som skyddar miljön och bevarar naturresurser, arbetar vi även med projekt som stärker den ekonomiska utvecklingen i de samhällen där vi verkar.

"Vi investerar i hållbarhet eftersom det innebär en positiv skillnad för de människor och samhällen där vi verkar, skyddar miljön och är även bra för vår verksamhet", säger Bea Perez, hållbarhetschef hos The Coca-Cola Company.

Lokalt samarbetar Coca-Cola med sina lokala buteljeringspartners och lokala organisationer för att bygga upp starkare och mer aktiva samhällen. Partnerskap är nyckeln. Genom att kombinera kunskap och affärsfärdigheter, myndigheter och civila samhällsorganisationer får man en mycket större kollektiv påverkan än vad någon organisation skulle kunna åstadkomma på egen hand.

Modern Nasra Ally och hennes barn väntar utanför en klinik i Tanzanias Dar es Salam-distrikt medan en lastbil lastar av medicin direkt till kliniken. De väntar på medicinsk vård som inte var lika lättillgänglig före projektet Last Mile.