Idag återvinns 85 % av alla returflaskor. Det är bra. Men hur vi konsumerar mat och dryck har förändrats och retursystemet är anpassat för just livsmedelskedjan. Därför har vi som mål att 100 % av vårt förpackningsmaterial ska återvinnas. Och redan 2020 ska 50 procent av materialet i PET-flaskorna vara återvunnen plast. 

Sverige har ett väl fungerande retursystem och större delen av alla flaskor och burkar hamnar i pantmaskinerna. Varje år återvinns 1,7 miljarder flaskor och burkar inom Returpacksystemet, vilket motsvarar 85 % av alla burkar och PET-flaskor som dricks. Systemet lanserades 1984 för burkar och för tio år sedan för PET-flaskor. Men systemet är anpassat efter livsmedelskedjorna. Och idag konsumerar vi ofta mat och dryck även när vi är på språng. Det behöver vi producenter försöka att möta.

Ett sätt att utveckla återvinningsmodellen är att minska materialens påverkan på miljön. Coca-Cola har på eget initiativ minskat användningen av förpackningsmaterial med 1 300 ton per år 2017 jämfört med 2010. Och vi arbetar ständigt med att minska användning av material och med att öka mängden återvunnet material i våra förpackningar. När vi lanserade de ultralätta glasflaskorna till exempel, minskade den transporterade vikten med 9 000 ton!

Nu ställer vi upp ytterligare två konkreta mål för att minska förpackningarnas miljöpåverkan. 2020 ska 50 % av materialet i PET-flaskor bestå av återvunnen plast. Tillsammans med våra lokala och nationella samarbetspartners ska vi sträva efter att återvinna 100 % av vårt förpackningsmaterial. På så sätt blir din iskalla Coke snällare mot miljön i framtiden!