2016 gav Coca-Cola European Partners Sverige hållbarhetsexperten Per Grankvist i uppdrag att skriva en rapport för att kartlägga livsmedelsbranschens olika perspektiv och gruppera dem, samt att jämföra detta med konsumenternas uppfattningar om vad som utgör hållbar mat och dryck.

Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet.