Att vara en stor global aktör innebär också att vi har ett stort ansvar för allt vi gör. Och att berätta om hur vi gör det. I årets hållbarhetsrapport från Coca-Cola European Partners (CCEP), kan du se mjuka värden i hårda siffror. Till exempel kommer hela 75 % av den el vi använder från förnyelsebara källor, 23 % av alla i ledande positioner är kvinnor och i Sverige produceras 90 %, av alla drycker vi säljer, lokalt. Läs rapporten i sin helhet här