Project Last Mile är ett unikt partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn. Den utnyttjar kompetensen och erfarenheten i vår leverans- och försörjningskedja för att hjälpa regeringar och hälso- och sjukvårdssystem att leverera läkemedel och annat till svårtillgängliga samhällen i Afrika. Under detta år expanderas även projektet till Liberia och Swaziland, vilket utökar antalet länder som deltar i projektet till totalt sju.

The Coca-Cola Company och dess stiftelser, tillsammans med The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malari, den amerikanska byrån för internationell utveckling (USAID) och Bill & Melinda Gates Foundation, tillkännagav expansionen tidigare under European Development Days Summit.

"Med sin unika offentlig-privata partnerskapsmodell tar Project Last Mile fram enkla svar på extremt komplicerade problem och stöder afrikanska hälsoministerier till att ge livräddande läkemedel till de patienter och samhällen som behöver det mest. Vad som började med en vision och stor ambition gör nu skillnad för miljoner människor i Afrika och vi är glada över att vi nu kan tillämpa Coca-Colas operativa erfarenheter för att stärka hälsosystemen också i Liberia och Swaziland, säger dr Susan Mboya, Ordförande för Coca-Cola Africa Foundation.

Project Last Mile

Project Last Mile startades 2010 med uppdrag att förändra och förbättra hur medicinsk utrustning i Tanzania transporteras, projektet utvecklades 2014 med mer än 21 miljoner dollar i ytterligare investeringar och med en ambition att hjälpa att stödja 10 afrikanska länder till 2020. Teamet bakom Project Last Mile har sedan dess arbetat med hälsoministerierna i Ghana, Moçambique, Nigeria och Sydafrika för att förbättra tillgången på livsviktiga läkemedel. "Vårt arbete expanderar, både i de länder där program redan pågår och till nya länder som står inför stora utmaningar vid leverans av medicin och medicinsk utrustning", säger Adrian Ristow, ansvarig för Project Last Mile på The Coca-Cola Company.

Tack vare Coca-Colas erfarenhet från att bedriva verksamhet i Afrika i nästan 90 år så är varje projekt unikt och noggrant utformat för att hantera lokala utmaningar inom vården. I Swaziland kommer hälso- och sjukvårdsministeriet utnyttja Coca-Colas marknadsföringskunskap för att öka medvetenheten och efterfrågan av förebyggande åtgärder och behandling av HIV. I ett land där nästan en tredjedel av befolkningen mellan 18 och 49 år lever med HIV, en av de högsta förekomsterna av sjukdomen i världen.

"Swazilands-projektet är spännande eftersom det representerar ett nytt fokusområde för initiativet, men är fortfarande centrerat inom ett område som är kärnan i vår verksamhet i Afrika – det talar direkt till konsumenterna, säger Ristow. "Med Swazilands höga HIV/Aids-förekomst så kommer vi att arbeta med lokala icke-statliga organisationer och grupper i det civila samhället för att skapa kraftfull kommunikation om vikten av testning och lämplig behandling och protokoll."

I Liberia hjälper samarbetspartners i Project Last Mile till att återuppbygga landets hälso- och sjukvårdssystem, som var allvarligt ansträngt och påverkat efter Ebola-utbrottet i Västafrika 2014. Tillsammans med lokala partners och det lokala bryggeriet, Liberia Coca-Cola Bottling Company, använder projektet sin expertis inom route-to-market och logistik för att skapa ett effektivare och mer hållbart distributionsnät för läkemedel och medicinsk utrustning. Fas ett av projektet lanserades i maj och förväntas löpa under ett år.

"Vi använder oss av samma stringens för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för vår verksamhet i vart och ett av dessa länder som vi nu använder för att bygga kapacitet inom de lokala hälso- och sjukvårdssystemens försörjningskedja."

"Vi arbetar med givarpartners och Liberias hälsoministerium för att identifiera möjligheter att stödja utformningen av en ny försörjningskedja för medicinsk hjälp, med särskild inriktning på distributionsnätet i svåråtkomliga samhällen", säger Ristow.

I de deltagande länderna samarbetar Project Last Mile med lokala Coca-Cola-bryggerier för att bygga kapacitet och dela information med myndigheter inom allt från utbudslogistik och route-to-market, till planering och upphandling, och till marknadskommunikation. "Vi delar kärnan av vår affärsmodell för att hjälpa den offentliga sektorn att fungera mer effektivt och för att hjälpa dem att anpassa dessa modeller till sitt sammanhang”, sa Ristow. "På samma sätt som vi strävar efter att ta vår produktportfölj inom en "armlängds avstånd" i samhällen runt om i världen delar vi den kunskapen för att få livsviktiga läkemedel närmare samhället där de behövs mest."

Han fortsätter: "En av de största styrkorna med verksamheten i Afrika är att vårt system är väldigt passionerat och skickliga på att hitta distributions- eller andra affärslösningar i vad som kan tyckas som utmanande miljöer. Vi ser att vi får samma inställning och kapacitet genom Project Last Mile. Men det här är bara möjligt genom partnerskap med de berörda regeringarna och våra givarpartners, som alla medför unik expertis och kompetens som tillsammans kompletterar varandra."

Projekt leds av nuvarande och tidigare Coca-Cola anställda med relevant erfarenhet. Till exempel är en tidigare ledande marknadschef ansvarig för pilotprojektet i Swaziland, och en tidigare landschef leder arbetet i Moçambique. De får hjälp av volontärer från lokala Coca-Cola-bryggerier och affärsenheter.

"Det finns en riktig livskraft och passion som delas av alla inblandade”, sade Ristow. "Vi använder oss av samma stringens för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för vår verksamhet i vart och ett av dessa länder som vi nu använder för att bygga kapacitet inom de lokala hälso- och sjukvårdssystemens försörjningskedja."