Visste du att vi på Coca-Cola i Sverige har som mål att se till att 100 % av alla aluminiumburkar och PET-flaskor vi säljer på den svenska marknaden pantas?

Det svenska pantsystemet firar i år sin trettiofjärde födelsedag, och det med flaggan i topp. Faktum är att Sverige är ett av de länder som är bäst i världen på att panta. När pantsystemet introducerades i Sverige år 1984 var det endast aluminiumburkar som ingick i systemet. Tio år senare, år 1994, blev det också möjligt att panta PET-flaskor. Sedan dess har pantsystemet i Sverige både förbättrats för att bli ännu mer miljövänligt, och vi svenskar har ständigt blivit bättre på att panta.

Så här funkar det svenska pantsystemet

Pantsystemet i Sverige skulle inte ligga i topp om det inte varit för att så många svenskar drar sitt strå till stacken genom att ta med sina flaskor och burkar märkta med pantmärke till pantautomater runt om i landet. Alla flaskor och burkar med konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburkar måste ingå i pantsystemet. Sedan 2015 är det dessutom möjligt för producenter av juice och saft att frivilligt ansluta sig till systemet.

När du har pantat dina förpackningar transporteras de till Returpacks anläggning i Norrköping. Där blir 35 000 ton material utvunnet varje år av de flaskor och burkar vi svenskar återvinner. Material som sedan kan användas igen, och igen, och igen…

Av aluminiumburkarna tillverkas nya burkar, med 95 % lägre energitillgång mot vad det hade gått åt att tillverka burkarna av nytt aluminium. Och av PET-flaskorna tillverkas alltifrån nya flaskor, till leksaker.

Miljösmart förpackningsåtagande

Enligt den senaste undersökningen som Returpack genomförde tillsammans med TNS Sifo 2015 är miljöargumentet, tillsammans med pantpengen, de två starkaste argumenten för att få oss svenskar att panta. Att bidra till en mer hållbar framtid är något som också motiverar oss på Coca-Cola Sverige. Därför har vi valt att ta på oss ett förpackningsåtagande som innebär att vi har som målsättning att år 2025 återvinna 100 % av alla de förpackningar vi säljer på den svenska marknaden.

Men vi klarar det inte själva, utan vi behöver såklart din hjälp. Tillsammans kan vi bli ännu bättre på att panta, samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar framtid. Kanske har du någon idé om hur vi kan bli ännu bättre på att panta?

Visste du att?

  • 2 pantade aluminiumburkar eller 2 pantade plastflaskor motsvarar energiåtgången av att kolla på en långfilm (ca 2 timmar)
  • 15 pantade burkar alternativt 13 pantade flaskor motsvarar energin för att använda en bärbar dator i en månad (75 timmar).
  • 797 pantade burkar alternativt 3833 pantade PET-flaskor motsvarar koldioxidutsläppen för en person att flyga tur och retur mellan Stockholm och Berlin.

(Miljörapport Returpack 2015 hämtad 2018-07-31)

 

Läs mer om varför det är viktigt att panta på pantamera.se