Coca-Cola strävar efter att utveckla tekniker som gör det möjligt att använda större mängder återvunna material, inte bra i våra förpackningar utan även i andra produkter. Vi rekommenderar att konsumenterna återvinner sina dryckesflaskor genom att sätta på korken igen innan flaskan läggs i återvinningsholken. Det finns slutmarknader inte bara för den PET-plast som används i våra flaskor, utan även för det material som används i korkarna.