Coca-Cola Finland och det finska idrottsförbundet VALO samarbetar om ett multi-sportprogram under namnet #MunLiike (#MyMove). Programmet syftar till att öka aktiviteten under rasten för finska tonåringar. Ett månadslångt program organiseras årligen i fler än 100 skolor runt om i Finland i syfte att aktivera upp till 90 000 tonåringar under rasterna.

#MunLiike är ett av Finlands största privata program för fysisk aktivitet någonsin. Ett gemensamt mål för programmet är att öka rörelsemängden och att stärka tonåringarnas aktivitetskultur. Programmet behövs eftersom finska ungdomar tillhör de minsta aktiva tonåringarna i Europa.

Programmet erbjuder inspiration, tips och även en del idrottsutrustning för roliga rastaktiviteter i skolorna. Det första året donerade Coca-Cola Finland - utöver att möjliggöra programmet - även 10 000 fotbollar till skolorna. År 2014 fick skolorna 8000 frisbees som en del av programmet. Under loppet av en månad anordnas över 1000 aktivitetssessioner i de finska skolorna och fler än 2000 aktivitetsledare har coachats i att aktivera elever.