För varje droppe vi använder, ger vi en tillbaka.

STOCKHOLM – Det som började som ett ambitiöst mål för nio år sedan är nu en global milstolpe inom industrin. Coca-Cola meddelade idag att de blir det första Fortune 500-företaget som återför allt vatten som används i deras globala försäljningsvolym och produktion till naturen och lokala samhällen.

2007 åtog Coca-Cola sig att, lagom till slutet av 2020, kunna ersätta varje liter vatten som användes i deras globala försäljningsvolym och produktion. Dagens tillkännagivande, som gjordes i samband med inledningen av World Water Week, innebär att företaget och deras buteljeringspartners har uppnått det här aggressivt satta målet fem år tidigare än planerat.

Enligt en global utvärdering av vattenanvändningen, validerad av LimnoTech och Deloitte, som genomförts i samarbete med The Nature Conservancy, återförde Coca-Cola-systemet uppskattningsvis 191,9 miljarder liter vatten till naturen och lokala samhällen 2015 – motsvarande 115 procent av vattnet som användes i Coca-Colas färdiga drycker förra året – via olika projekt för kommunalt vatten i 71 länder.

Coca-Cola har också förbättrat vattenanvändningseffektiviteten i sina anläggningar med 2,5 procent från 2014 till 2015, vilket ger en ackumulerad förbättring på 27 procent sedan 2004. 2015 återförde systemet cirka 145,8 miljarder liter vatten som använts i tillverkningsprocesser till lokala avrinningsområden i närheten av buteljeringsanläggningar, genom renat avloppsvatten.

Muhtar Kent, ordförande och VD för The Coca-Cola Company, kallar bedriften en källa till stolthet för Coca-Cola-systemet och dess många partners.

”Nu kan konsumenterna, varje gång de dricker en Coca-Cola-produkt, känna förtroende för att vårt företag och våra buteljeringspartners har åtagit sig att använda vatten ansvarsfullt idag och imorgon", sade Kent och tillade att bolaget planerar att utveckla sina vattenförvaltningsprogram och sin prestanda i takt med att verksamheten växer. "Vi är mycket medvetna om att vårt vattenförvaltningsarbete är oavslutat och förblir fokuserade på att utforska nästa steg för att vidareutveckla våra vattenprogram och vår prestanda.”

Coca-Cola-systemet har uppnått sitt vattenåterföringsmål genom 248 partnerskapsprojekt för kommunalt vatten inledda i samarbete med lokal förvaltning, det civila samhället och partners inom den privata sektorn. Projekten fokuserar på säker tillgång till rent vatten, skydd av avrinningsområden och vatten för produktiv användning. Vissa av dem gynnar direkt vattenkällorna som Coca-Cola använder till sina drycker, eller jordbruksområden där dryckernas olika ingredienser odlas, andra påverkar lokalsamhällen och avrinningsområden.

I de flesta fall skapar dessa projekt också tillgång till sanitet och utbildning, förbättrar lokala näringar, hjälper samhällen att anpassa sig till klimatförändringar, förbättrar vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden, med mera.

Fyra program med betydande bidrag till Coca-Colas vattenåterföringsaktiviteter är vårt globala samarbete med WWF, Coca-Cola Afrika Foundations ”Replenish Africa Initiative” ( RAIN), företagets Every Drop Matters-partnerskap med UNDP, som 2014 utökades till Nya Världen samt Coca-Colas investering i 50 vattenfonder fördelat på 12 länder i Afrika, Latinamerika och Karibien, med viktiga partners som TNC, FEMSA Foundation och Inter-American Development Bank (IDB). Alla dessa program är aktiva och har åtaganden fram till och med 2020.

Läs mer: Inuti flaskan: Frågor du vill att vi ska svara på om vatten