Förpackningar måste uppfylla konsumenternas behov och skydda dryckerna under leverans och förvaring.

Vi har fokuserat på hållbarheten för våra förpackningar i många år:

  • Redan 1969 utförde vårt företag den första studien som undersökte hela den miljömässiga påverkan av en förpackning, vilket lade grunden till den metodik för livscykelutvärdering som används nuförtiden.
  • I början av 1990-talet blev vi det första företaget som använde livsmedelsklassad återvunnen PET-plast - som kallas rPETi förpackningar.
  • År 2009 lanserade vi i Danmark världens första fullt ut återvinningsbara PET-flaskplast som delvis är tillverkad av växtmaterial.

Idag fortsätter vi att utöka hållbarheten för våra förpackningar genom förpackningsinnovationer, återvinning och användning av återvunna och förnyelsebara material.

Återvinning

Återvinning hjälper oss att bevara våra naturresurser. Exempelvis kan plastflaskor återvinnas till nya plastflaskor och alternativa polyesterfibrer av PET-plast kan användas i en rad olika produkter från fleecetröjor till bilmattor.

Återvinning minskar den mängd naturresurser som krävs för att tillverka produkter och förpackningar. Dessutom minskar återvinningen sopberget.

Som företag har Coca-Cola investerat direkt i flaska-till-flaska-återvinningsanläggningar runt om i världen, i Österrike och Schweiz i Europa. Dessa anläggningar bearbetar miljontals kilon material varje år och bidrar till att tillverka material till nya PET-förpackningar och andra plastföremål.

Användning av förnyelsebart material

Traditionella PET-plastflaskor tillverkas av ej återvinningsbara fossila bränslen. För att öka mängden förnyelsebart material i våra förpackningar skapade vi PlantBottle™-förpackningen, den allra första helt återvinningsbara PET-flaskan som delvis är tillverkad av växter. Vårt mål är att vara oberoende av fossila bränslen i tillverkningen av våra PET-plastdryckesförpackningar.