Av de drygt 400 miljoner liter dryck som Coca-Cola i Sverige säljer innehåller 36 % av dem antingen inga eller få kalorier. Sedan 2010 har andelen kalorier i produktportföljen minskat med mer än 20 procent.

Vi jobbar brett för att reducera socker i våra srycker, bland annat genom att:

1. Vi har låg- eller kalorifria alternativ till så gott som alla våra drycker

2. Vi har arbetat med receptutveckling och minskat andelen socker i många produkter.  

3. Vi har använder olika typer av sötningsmedel

4. Vi erbjuder fler förpackningsstorlekar än någonsin

5. Vi märker våra förpackningar tydligt för att det ska vara enkelt att utläsa produkternas olika innehåll.