Coca-Cola Danmark bedriver ett aktivitetsprogram kallat #HappyMoves, ett långsiktigt landsomfattande program för att uppmuntra danska ungdomar att bli aktiva och ha kul.

För att nå ut till programmets 16 -21-åriga målgrupp, erbjuder #HappyMoves en blandning av traditionella och nya aktiviteter som fokuserar på kropp, sinne och lek. Initiativet är en kombination av krävande sporter som exempelvis parkour, gatubasket och balansgång på slak lina (slackline).

Tillsammans med DGI (det danska gymnastik- och idrottsförbundet) och lokala kommuner, strävar Coca-Cola Danmark efter att öka medvetenheten om hur viktigt det är att ha en aktiv livsstil, och erbjuder ungdomarna kostnadsfria och lokala möjligheter att engagera sig. Initiativet ingår i Coca-Cola Danmarks strävan efter att få 100 000 personer i rörelse till 2020.