Våra drycker görs till största delen av vatten, men också av andra råvaror och ingredienser såsom socker och fruktjuice. I Sverige kommer sockret från skånska sockerbetor.

Vi väljer råvaror och leverantörer med omsorg och tar miljömässigt och socialt ansvar för produktionen i hela kedjan. Vi ställer krav på leverantörerna att respektera mänskliga rättigheter och arbeta i linje med FNs principer för ansvarsfullt företagande.

Ett koncerngemensamt mål är att alla odlade huvudingredienser ska komma från hållbara odlingar, enligt ramverket Sustainable Agriculture Guiding Principles, senast 2030.