Vår generations klimatutmaningar är några av de största utmaningarna vi människor står inför de kommande åren och vi, som en del av näringslivet behöver ta vårt ansvar för att reducera vårt klimatutsläpp. Här i Sverige arbetar vi framförallt med att minska klimatpåverkan av vår egen verksamhet, d.v.s. tillverkning, distribution och kylning av dryck hos kund.

"Sedan 2007 har vi reducerat våra utsläpp med 75% i Sverige. Vi har lyckats att göra det genom att ha en tydlig vision om vårt klimatarbete i kombination med bra affärsidéer om hur vi ska investera i grönare teknologi, förnybart bränsle och energi. Ökade investeringar och utrullning av mer effektiva kylar, och ökat vårt fokus på förnybart bränsle i vår lastbilsflotta kommer bli våra prioriteringar under kommande år", säger Pierre Decroix, VD för Coca-Cola European Partners Sverige.

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete är Coca-Cola en del av klimatnätverket Hagainitiativet tillsammans med 14 andra företag. Sedan starten för sex år sedan har Hagainitiativet arbetat mot målet att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020. När löftet gavs var det ambitiöst men det har gått betydligt snabbare att minska utsläppen än vad många hade trott. Fler än hälften av företagen har redan klarat målet med god marginal. I syfte att agera som föregångare, i Sverige och internationellt, tar nu Hagainitiativet ambitionen ett steg längre och sätter målet att nettoutsläppen ska vara noll redan år 2030. I vissa fall, om företaget inte klarar fossilfritt i den egna verksamheten, utan istället minskar utsläppen kraftigt hos exempelvis kunder så är detta en del av Hagainitiativets mål.

"Det är ett unikt beslut vi har fattat och jag är stolt över att kunna presentera våra nya mål. Företagen i Hagainitiativet har alla olika typer av verksamheter och representerar vitt skilda sektorer i näringslivet. Det som förenar dem är att de alla har modet att gå i framkant genom att sätta ambitiösa mål i en av vår tids viktigaste frågor. Vi har en stor utmaning framför oss men jag har goda förhoppningar om att vi kommer att lyckas, säger Nina Ekelund", programdirektör i Hagainitiativet.

Vårt åtagande

Coca-Cola European Partners Sveriges ambition är att vara branschledande inom energi och klimat. Målet till 2020 är att minska klimatavtrycket från varje dryck med en tredjedel, jämfört med 2007. Vi tar ansvar för klimatpåverkan genom hela värdekedjan och fokuserar insatserna där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

  • Mellan 2007 och 2015 har vi i Sverige reducerat vårt CO2 utsläpp med 75%
  • Våra klimatmål inkluderar hela värdekedjan och är inom ramarna för att uppnå 2 graders-målet från Parisavtalet 
  • 90% av våra egna transporter går på det förnyelsebara bränslet HVO
  • Utsläpp från transporter ska vi reducera med 30% innan 2020 – under 2015 hade vi reducerat våra utsläpp från våra transporter med 57% sedan 2007
  • Vi använder bara förnyelsebar energi och värme på vår fabrik i Jordbro
  • Allt socker från Skåne transporteras med tåg direkt in i vår produktionsanläggning