Coca-Colas hållbarhetsstrategi: Reducera antalet kalorier i vår produktportfölj, samla alla våra sålda förpackningar och ta större samhällsansvar

Världen står idag inför flera globala utmaningar och vi behöver alla ta ansvar för att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Därför lanserade The Coca-Cola Company Western Europe och Coca-Cola European Partners under november 2017 den gemensamma hållbarhetsplanen This is Forward med mål som ska uppnås genom att använda vår verksamhet och våra varumärken för att skapa förändring. År 2025 ska:

·       50% av vår försäljning bestå av lågkaloridrycker och kalorifria drycker

·       100% av alla våra sålda förpackningar ska samlas in och minst 50% av våra PET-flaskor ska innehålla återvunnen plast

Utöver dessa två mål ska Coca-Cola Western Europe och Coca-Cola European Partners även ta ett större samhällsansvar.

This is Forward: Våra åtaganden för en hållbar framtid

This is Forward har utvecklats genom djupintervjuer med fler än 100 intressenter, intresseorganisationer, regeringar och kunder samt insikter från mer än 12 000 konsumenter från sex olika europeiska länder och cirka 1 000 anställda inom Coca-Cola Western Europe.

This is Forward fokuserar främst på tre åtaganden:

Kaloriåtagande: I västra Europa är målet att 50% av Coca-Colas försäljning kommer från lågkalori och kalorifria drycker år 2025. Coca-Cola i Sverige ska minska mängden kalorier i våra drycker med 20% till 2020 genom att kontinuerligt utveckla våra recept. Vår produktportfölj ska utökas för att erbjuda konsumenter en dryck för varje tillfälle. Det ska bli enklare för konsumenter att minska intaget av tillsatt socker med tydlig innehållsmärkning och vi kommer även erbjuda mindre förpackningar.

Förpackningsåtagande: I västra Europa ska 50% av materialet i våra PET-flaskor bestå av återvunnen plast år 2025. Vi arbetar hela tiden med att främja utvecklingen av framtidens hållbara förpackningar, inklusive nya återvinningsbara material och nya sätt att minimera förpackningsavfall. I samarbete med lokala partners ska vi samla in och återvinna varje burk och flaska som vi sätter på marknaden.

I Sverige har vi pantsystemet Returpack som är ett bra exempel på hur den cirkulära ekonomin fungerar. Coca-Cola i Sverige åtar sig att se till att 100% av de aluminiumburkar och PET-flaskor vi säljer på den svenska marknaden ska samlas in genom det svenska pantsystemet. Alla våra förpackningar är 100% återvinningsbara.  Idag pantar svenska folket cirka 85% av alla aluminiumburkar och PET-flaskor men 15% försvinner. Då är risken stor att aluminiumburkar och PET-flaskor hamnar i naturen.

Samhällsansvar: Vi engagerar oss i att främja integration och ekonomisk utveckling tillsammans med våra medarbetare och i de samhällen vi verkar. Vi främjar mångfald och en inkluderande kultur i vårt arbetssätt. Vi utökar vårt samhällsengagemang genom att erbjuda våra medarbetare att engagera sig i   volontärarbete och på så vis stödja lokala organisationer. Vi stödjer initiativ som hjälper unga människor att få självförtroende och färdigheter som rustar dom för att lyckas i arbetslivet

Utöver våra ovannämnda huvudåtaganden arbetar vi även med följande områden som också är en del av This is Forward:

Klimatet: Vi minskar växthusutsläppen från vår kärnverksamhet med 50% och med 35% över hela vår värdekedja. Från år 2020 kommer vi endast använda 100% förnybar elektricitet.     

Värdekedjan: Vi säkerställer att från år 2020 ska 100% av våra huvudingredienser och råmaterial är från hållbara resurser. Hållbarhet och mänskliga rättigheter ska fortsatt vara grunden för arbetet i hela vår värdekedja.

Vatten: Vi hanterar vatten ansvarsfullt. Vi värnar om hållbarheten i de vattenresurser vi använder för kommande generationer. Vi minskar mängden vatten vi använder i vår produktion med 20% och tar ett grepp om vår påverkan på vatten i hela vår värdekedja. Vi återför 100% av det vatten vi använder i områden som är utsatta.

 

Vill du läsa mer om vår hållbarhetsstrategi? Klicka här.