Coca-Cola stödjer organisationen (RED) i kampen att förhindra överföringen av HIV mellan mor och barn. För att öka medvetenheten om arbetet är vi med i deras kampanj under årets Världsaidsdag den 1 december, tillsammans med skådespelaren Neil Patrick Harris, känd bland annat som Barney i tv-serien ”How I Met Your Mother”.

Vi ville lyfta fram det arbete vi som företag gör, tillsammans med flera samarbetspartners inom både den offentliga och privata sektorn, för att bidra till en AIDS-fri generation med ”Last Mile”-projektet.

"Om du kan få tag på en Coca-Cola var som helst i världen, varför inte medicin?"

Den frågan inspirerade till ett möte under Clinton Global Initiative 2010. Under det mötet lovade Coca-Cola, The Global Fund och Bill & Melinda Gates Foundation att tillsammans förena sina resurser och expertis för att få fram mediciner, bland annat vacciner och antiretrovirala mediciner, och andra förnödenheter till de som behöver dem allra mest.

Coca-Cola har tidigare använt sig av sin flotta av lastbilar för att transportera kondomer, myggnät och annat till landsbygden. Men de blivande samarbetspartnerna hade större planer, som innebar så mycket mer än katastrofhjälp och ekonomiskt stöd.


 

Last Mile-projektet lanserades 2010 med målet att hjälpa afrikanska regeringar att få livsviktiga mediciner levererade den "sista kilometern" (eng: last mile) till svåråtkomliga samhällen. Det projektet använder sig av är vårt distributionssystem och våra kunskaper inom marknadsföring för att hjälpa till att förbättra de offentliga hälso-och sjukvårdsystemen i Afrika på ett hållbart sätt.

"Vårt huvudsakliga fokus ligger på att öka regeringarnas egen förmåga att arbeta med detta, samt att dela med oss av vår kunskap ", säger Adrian Ristow, ansvarig för ”Last Mile”-projektet på Coca-Cola. "På samma sätt som vi lyckas få våra drycker inom en armlängds avstånd för många runt om i hela världen, kan vi använda den kunskapen för att få läkemedel, inklusive HIV/AIDS-läkemedel, närmare till de samhällen där de är behövs som mest. Vi delar gärna med oss av kärnan i vår affärsmodell för att hjälpa den offentliga sektorn att fungera mer effektivt. "

Genom att lära sig av det stora system som är Coca-Cola, vilket omfattar lokala bottlers, företagsledare, leverantörer, partnerbyråer och mer, kan myndigheter hitta ett mer effektivt sätt att distribuera läkemedel och öka tillgängligheten av dessa leveranser. Till exempel arbetade Coca-Cola med den tanzaniska regeringen för att omforma deras distributionssystem och lyckades öka tillgången på läkemedel på medicinska kliniker med 30 procent. Nu kan läkemedel distribueras direkt till mer än 5 500 vårdinrättningar på ett mer effektivt sätt än tidigare.

Baserat på denna första framgång, utvidgades Last Mile-projektet till Ghana 2013, och i år startar ytterligare projekt i Moçambique, Nigeria, Sydafrika och Swaziland. I juni 2014 lovade alla partners att de skulle investera mer än 200 miljoner kronor för att expandera Last Mile-projektet till totalt 10 afrikanska länder 2020. I och med denna utökning av projektet läggs även den amerikanska byrån för internationell utveckling (USAID) till som en samarbetspartner. Kristiskt för projektets framgång har samarbetet med Yale University Global Health Leadership Institute och Global Environment & Technology Foundation (GETF) också varit.

Varje projekt är unikt. Till exempel i Swaziland arbetar Coca-Cola med The Global Fund och den lokala regeringen för att öka medvetenheten kring effektiva HIV-behandlingar och förebyggande metoder. Last Mile-projektet arbetar med Moçambiques hälsovårdsmyndighet att förbättra landets försörjningskedja, och i Nigeria, fokuserar samarbetet på att förbättra tillgängligheten på den kylutrustning som används för att förvara vacciner i.

"Även om vi inte bestämmer vilka läkemedel som får stå i fokus genom Last Mile-projektet så är en betydande del av det stöd vi ger att säkerställa att HIV-behandling, såsom antiretroviral medicin, kan komma till platser som verkligen behöver det" säger Ristow. "De typer av mediciner vi hjälper till att distribuera bestäms av våra givarpartners samt av de utmaningar våra kunder, det vill säga hälsomyndigheterna i de olika länderna, försöker adressera."

I de deltagande länderna samarbetar Last Mile-projektet med lokala Coca-Colabottlers för att utbilda myndigheter som ansvarar för läkemedelsdistribution. Allt från logistik, till planering och upphandling, till marknadskommunikation. Last Mile-projektet har också satt upp ett coaching-nätverk genom att para ihop representanter från båda sidor med liknande roller och ansvar. Potentiella nya modeller för läkemedelsdistribution matchas också med hur de lokala bottlers arbetar med leverans av Coca-Cola i samma område.

"I till exempel Tanzania har vi inrättat ett arbetssätt där den ansvariga personen för planering på vår lokala bottler blev en mentor till den ansvariga planeraren på Medical Stores Department (MSD)" säger Ristow. MSD är en fristående myndighet under hälsomyndigheten i Tanzania som ansvarar för läkemedelshanteringen. "MSD-planeraren kunde använda sig av de processkrav vi använder i vårt lokala tappningsföretag, vilket leder till mycket mer professionell och korrekt planering i hans egen organisation."

Last Mile-projektet anställer många engagerade konsulter, varav många är pensionärer från Coca-Cola, som tillbringar i genomsnitt 12 till 18 månader med att underlätta den inledande kunskapsöverföringen mellan Coca-Cola och de lokala myndigheterna. De använder sig av ett nätverk av frivilliga från Coca-Cola som hjälper till och bidrar med stöd inom sina respektive expertområden.

"Detta stöd är viktigt", säger Ristow. "Eftersom det är en sak att bara visa hur man gör och en helt annan att hjälpa till att genomföra, anpassa och göra förändringen hållbar."

"På samma sätt som vi lyckas få våra drycker inom en armlängds avstånd för många runt om i hela världen, kan vi använda den kunskapen för att få läkemedel, inklusive HIV/AIDS-läkemedel, närmare till de samhällen där de är behövs som mest. Vi delar gärna med oss av kärnan i vår affärsmodell för att hjälpa den offentliga sektorn att fungera mer effektivt. "

Efter den initiala kunskapsöverföringen och genomförandefasen var Last Mile-projektet bidrar med stöd, säkerställer det lokala bottlern hållbarheten i programmet genom att äga relationen med den lokala myndigheten.

"Den passion vi ser från medarbetare inom Coca-Cola i vart och ett av dessa länder ... hur inbyggda de är i samhällena ... är otroligt", säger Ristow. "Deras gemensamma vilja att använda vår expertis för att göra en skillnad är något som vi är mycket stolta över."

Ristow säger att Last Mile-projektet är ett utmärkt exempel på hur samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv och samhället verkligen gör skillnad. "Vi har något att erbjuda som företag ... en av våra största styrkor är vår räckvidd", säger han. "Genom att dela själva kärnan i det som gör oss framgångsrika, i kampen mot HIV/AIDS, kan vi bidra till en förändring. Men, styrkan med Last Mile-projektet ligger i de sammanlagda insatserna ifrån alla parter.”

"Ingen av oss kunde göra detta ensam", avslutar han. "Våra partnerorganisationer, The Global Fund, USAID och Bill och Melinda Gates Foundation har gjort ett enormt arbete med att samla in pengar till och öka medvetenhet för en AIDS-fri generation. Vi bygger helt enkelt vidare på deras fantastiska arbete genom att se till att läkemedel finns tillgängliga där de mest behövs.”