Vårt mål till 2020 är att på ett säkert sätt återbörda samma mängd vatten som vi använder i våra färdiga drycker och framställningen av dem till samhällen och naturen.

Mellan 2005 och slutet av 2013 balanserade vi ungefär 68 procent av det vatten vi använde i våra färdiga drycker baserat på försäljningsvolymen för 2013. och återställde totalt 108,5 miljarder liter vatten till samhällen och naturen. Du kan alltid kika på resultaten från vår senaste miljörevision 
http://www.coca-colacompany.com/sustainability/annual-sustainability-reports

Vi arbetar för att uppnå vattenbalans genom mångfasetterade, lokalt inriktade samhällsvattenprojekt. De projekt vi engagerar oss i strävar oftast efter minst ett av fyra mål:
    • att förbättra tillgången till vatten och sanitetsfaciliteter
    • att skydda vattentäkter
    • att tillhandahålla vatten för produktiv användning; och/eller
    • att utbilda och öka folks medvetenhet om vattenfrågor, inklusive engagemang för vattenpolicys.

I många fall bidrar projekten även till att förbättra lokalbornas livsvillkor, hjälper samhällen att anpassa sig till klimatförändringar, förbättrar vattenkvaliteten och ökar den biologiska mångfalden.

Sedan 2005 har vi deltagit i 509 projekt tillsammans med partners som exempelvis WWF, USAID, The Nature Conservancy, Water for People, UN-HABITAT och United Nations Development Programme (UNDP). Till dags dato (2014) uppskattas enbart våra initiativ för att förbättra vattentillgång och sanitetsfaciliteter ha hjälpt fler än 1,9 miljoner människor.

Du kan läsa mer om våra vattenprojekt på den globala Coca-Cola Journey-webbplatsen
http://www.coca-colacompany.com/water-stewardship-replenish-report/