Bristen på vatten, sanitära faciliteter och hygien (WASH) är ett av de största hindren för att motverka fattigdom och främja ekonomisk tillväxt i många länder. Omkring 780 miljoner människor saknar tillgång till rent dricksvatten och 2,5 miljarder människor saknar sanitära faciliteter. Fler människor dör av förorenat vatten än av alla upptänkliga former av våld tillsammans, inklusive krig.

På landsbygden i Afrika tillbringar kvinnor i genomsnitt 26 % av sin tid åt att hämta vatten, vilket ofta innebär att de måste gå nästan en mil eller mer till närmaste vattenkälla. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) genererar varje dollar som spenderas på vatten och sanitära faciliteter i sin tur fyra dollar i intjänad tid, ökad produktivitet och minskade sjukvårdskostnader i Afrika.

Många av våra samhällsvattenprojekt sponsras av Coca-Cola Foundation och våra stiftelser världen över.

Som deltagare i UNGC (United Nations Global Compact), är vi ett av en rad företag som förbundit oss att anpassa vår verksamhet och våra strategier enligt tio universalt erkända principer när det gäller mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption. Ett av UNGC:s initiativ är CEO Water Mandate, ett unikt offentligt-privat initiativ avsett att hjälpa företag att utveckla, tillämpa och dela med sig av policys och metoder för bevarande av vatten. Vi var ett av de sex första företagen som anslöt sig till detta initiativ när FN lanserade det 2007.