Sedan 2007 har vi samarbetat med Världsnaturfonden för att bevara och skydda viktiga flodområden och avrinningsområden runt om i världen. Genom vårt omdanande partnerskap arbetar vi för att förbättra vatteneffektivitet och minska koldioxidutsläpp från våra tillverkningsprocesser. Vi har även arbetat i hela vår leverantörskedja för att främja miljövänliga odlingsmetoder.

Partnerskapet har utökats från ett samarbete mellan högkvarter till nästan 50 länder, i vilka Coca-Colas och WWF:s team samarbetar på lokal nivå.

Genom det utökade samarbetet utvecklade Coca-Cola och WWF gemensamt följande miljömål för 2020 för The Coca-Cola Company och företagets nästan 300 buteljeringspartners i över 200 länder:

1. Förbättra vatteneffektiviteten med 25 % genom operationella förbättringar.
Coke kommer att förbättra sin vattenanvändningseffektivitet per liter färdig produkt genom operationella förbättringar i hela sitt globala system. Detta mål kompletterar den förbättrade vattenanvändningen med 21,4 % som åstadkoms från 2004 till 2012.

2. Bidra till att upprätthålla sunda och motståndskraftiga sötvattenssystem.
Coca-Cola och WWF kommer att utöka sina insatser för att bevara sötvatten till 11 regioner på fem kontinenter, inklusive flodbäcken till Amazonfloden, Koshi, Mekong, Rio Grande/Bravo, Yangtze och Zambezifloden; avrinningsområdena för Stora barriärrevet och Mesoamerikanska revet; samt nyckelregioner i Amur-Heilong, Atlantskogen och Northern Great Plains.

3. Minska CO2-utsläpp från "drycken i din hand" med 25 %.
Coca-Cola kommer att arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser i hela sin värdekedja, minska sitt koldioxidavtryck på ett omfattande sätt när det gäller tillverkningsprocesser, förpackningsformat, leveransflotta, kylutrustning och val av ingredienser.

4. Ta fram material till PlantBottle™-förpackningen på ett miljövänligt sätt.
Coca-Cola kommer att samarbeta med WWF för att utvärdera de miljömässiga och samhällsmässiga resultaten av växtbaserade material för potentiell användning i den förnyelsebara förpackningen. Detta kommer att göra det möjligt för vårt företag att nå sitt mål att använda upp till 30 % växtbaserat material i alla sina PET-plastflaskor 2020.

5. Ingredienser framställda av ett hållbart jordbruk.
Coca-Cola kommer att sträva efter att ta fram sina huvudingredienser på ett miljövänligt sätt, inklusive sockerrör, betsocker, majs, te, kaffe, palmolja, soja, massa och pappersfibrer, apelsin, citron, vindruvor, äpple och mango. Coca-Cola har även fastställt vägledande principer för ett hållbart lantbruk, och kommer att samarbeta med WWF för att implementera dessa riktlinjer i hela det globala Coca-Cola-systemet.

Dessutom förstärker Coca-Cola sina miljömål för vattenåterställning och förpackningsåtervinning till 2020 så att de även omfattar:

6. 100 % återställning av det vatten som använts.
Coca-Cola kommer att återbörda renat vatten från sina tillverkningsprocesser till miljön på en nivå som stöder vattenliv och återställa den vattenmängd som använts i företagets färdiga drycker genom att fortsätta med sina samhällsvattenprojekt tillsammans med sina partners i över 100 länder. Till dags dato har Coca-Colas återställningsarbete balanserat ungefär 52 % av produktvolymen genom 468 projekt.

7. Uppnå en återvinningsgrad på 75 % av flaskor och burkar på utvecklade marknader.
Coca-Cola kommer att samarbeta med dryckesbranschen och lokala organisationer för att ta fram grundläggande information och sträva efter att öka återvinningen på utvecklade marknader. Företaget kommer att fortsätta att minska den mängd material och energi som används i dess förpackningar samt fortsätta att använda både återvunnet och förnyelsebart innehåll.

WWF förärade nyligen Coca-Cola sin prestigefyllda utmärkelse Gold Panda Award för partnerskapet om att skydda världens naturtillgångar. Carter Roberts, VD och styrelseordförande, Världsnaturfonden, sade att den andra fasen av detta partnerskap inleds vid en avgörande tidpunkt.

"Vi ser nu större krav än någonsin på naturtillgångarna runt om i världen", förklarade han. "Att fortsätta med business as usual sätter allting på spel, även företagets livsduglighet. Dessa problem kan bara lösas genom samarbete, och vårt samarbete med Coca-Cola har bevisat att samarbete kan förstärka och påskynda den effekt vi behöver."

Muhtar Kent, VD och styrelseordförande i Coca-Cola, höll med. "Eftersom vi står inför en resursstressad värld med växande global efterfrågan på mat och vatten, måste vi hitta lösningar som är fördelaktiga både för företag, samhällen och naturen", sade han. "Vårt samarbete med WWF kommer att fortsätta att utmana vårt företag att utöka våra hållbarhetsprogram, och WWF:s expertis kommer att vara avgörande för att vi ska kunna nå våra miljömål, av vilka WWF har hjälpt oss att ställa upp en del."

Nästa fas av samarbetet kommer inte bara att handla om att bevara vatten utan gälla alla naturtillgångsutmaningar som rör sötvatten. "Vi tänker på detta ´vatten plus’… vatten plus lantbruk, vatten plus klimat, vatten plus ekonomi och vatten plus människor", förklarar Lindsay Bass, programchef, WWF.
Coca-Cola och WWF kommer att bjuda in andra inflytelserika partners för att bidra till att tackla världens mest akuta miljöproblem och att integrera naturvärdet i beslutsfattande processer.

"Vi planerar att använda oss av styrkan i detta partnerskap, som för samman världens mest kända kommersiella varumärke och världens mest kända miljöorganisation för att locka andra att dra igång en rörelse som lyfter fram den avgörande betydelsen av vattenresurshantering i det 20:e århundradet", sade Jeff Seabright, chef för miljö- och vattenresurser, Coca-Cola. "Det är det arv vi hoppas lämna efter oss."