Isbjörnen har varit en älskad Coca-Cola-ikon sedan den först förekom i en tryckt annons 1922.

Isbjörnen tillbringar sitt liv på Arktis havs is där den jagar, bor och fortplantar sig. Men eftersom havsisen smälter i en snabbare takt än någonsin och dras tillbaka allt längre för varje sommar som går, förlorar isbjörnarna allt mer av sin livsmiljö och viktigaste jaktmarker. När dess habitat är hotat, är även dess överlevnad hotad. I takt med att klimatändringarna smälter havsisen och för plattformarna längre ifrån varandra, förutspår U.S. Geological Survey att två tredjedelar av isbjörnarna kommer att vara borta 2050.

Projektet Arctic Home uppstod ur ett befintligt samarbete mellan WWF och Coca-Cola med inriktning på att bevara sötvatten och ett gemensamt intresse av att skydda isbjörnarnas habitat. Coca-Cola har stött WWF:s ansträngningar att rädda isbjörnarna under de senaste fyra åren.

Tillsammans med Världsnaturfonden (WWF) har The Coca-Cola Company utvecklat samarbetet Arctic Home för att bidra till att isbjörnen ska ha ett hem även i fortsättningen. Vårt mål är att tillsammans med WWF öka medvetenheten och få fram pengar för att hjälpa isbjörnar och människor att leva ett bra liv på Arktis.

Att skydda Arktis handlar om att samarbeta med lokala ursprungssamhällen, stödja banbrytande forskning och utföra bevarandearbete tillsammans med nyckelpartners. I dagsläget samarbetar WWF med Arktisbor och myndigheter för att utveckla en långsiktig plan för isbjörnens framtid.

Sedan Arctic Home inleddes 2011 har mer än 3 miljoner USD skänkts till konsument- och likartade stiftelser, utöver de 2 miljoner USD som The Coca-Cola Company åtagit sig att skänka under fem år. Vi har kommit långt, men det finns mycket kvar att göra.

När Arktis försvinner, försvinner även isbjörnen

Förlusten av havsis pga. klimatförändringar innebär att isbjörnarna är sårbara i sitt nuvarande habitat. "När Arktis försvinner, försvinner även isbjörnen", sade Carter Roberts, VD och styrelseordförande för WWF. "Värdefulla isbjörnshabitat försvinner med en oroväckande hastighet, och om vi inte gör något kommer denna magnifika björn också att försvinna. Framgången för Arctic Home-samarbetet ger mig hopp om isbjörnens framtid."

För mer information om satsningen, de utmaningar isbjörnen står inför och för att se vad du kan göra för att aktivt delta i bevarandet, gå till webbplatsen för Arctic Home