Att vara mer fysiskt aktiv är en av de viktigaste sakerna man kan göra för att bli friskare och lyckligare. Fysisk aktivitet är avgörande för hälsan och välbefinnandet. Vårt mål är att hjälpa människor runt om i världen att förstå vikten av en förnuftig, balanserad kost och de hälsofördelar man får genom att öka sin nivå av fysisk aktivitet.

Som företag har vi en lång historia av att stödja program för aktiva, hälsosamma livsstilar för våra kollegor och de samhällen vi verkar i: allt från att sponsra stora idrottsevenemang som exempelvis OS, att möjliggöra lokala idrottsprogram och att erbjuda våra anställda hälsoprogram på arbetsplatsen. Dessutom anordnar vi fler än 250 program för fysisk aktivitet i över 100 länder..

I Europa investerar Coca-Cola i en rad olika program för en aktiv livsstil och idrott för att kunna erbjuda människor i alla åldrar och olika bakgrunder att få chansen att röra på sig oftare.

Även i de nordiska länderna satsar vi på att inspirera människor att vara fysiskt aktiva. Vi samarbetar med expertorganisationer som ger människor chansen att bli aktiva. Här kan du läsa mer om några av de program vi har i Norden.