Bristen på rent dricksvatten i Afrika är ett välkänt faktum. Varje år kräver vattenburna sjukdomar, som hade kunnat förebyggas, miljoner afrikaners liv. Det finns inte en enskild organisation som kan lösa kontinentens vattenkris, men företag, civilsamhällen, välgörenhetsorganisationer och myndigheter kan samarbeta för att utveckla hållbara lösningar.

År 2009 lanserade The Coca-Cola Africa Foundation RAIN (Replenish Africa Initiative), ett program för 30 miljoner USD som är avsett att förse minst två miljoner människor runt om i Afrika med rent vatten till 2015 och att bekosta vattenprojekt i alla Afrikas länder. RAIN-sponsrade projekt förbättrar sanitetsfaciliteter och hygienen, ökar den produktiva vattenanvändningen och skyddar vattentäkter. Till dags dato har RAIN gett människor tillgång till rent vatten i 35 av Afrikas 58 länder. Programmet har bidragit till att återställa nästan två miljarder vatten och att förbättra fler än 1600 samhällen.

Eftersom bristen på vatten och sanitetsfaciliteter i Afrikas länder främst påverkar flickor och kvinnor, har vi hittills lagt mycket av RAIN-investeringen på vatten- och sanitetspartnerskap i syfte att förbättra levnadsvillkoren för cirka 500 000 flickor och kvinnor runt om i Afrika.

År 2012, som ett led av RAIN, gjorde vi gemensam sak med Coca-Cola Africa Foundation genom att avsätta 3,5 miljoner USD till USWP (U.S. Water Partnership) för att öka en hållbar vattentillgång i fem afrikanska länder, i vilka mindre än hälften av befolkningen har tillgång till rent vatten: Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Madagaskar, Moçambique och Somaliland. Stiftelserna kommer att stödja en rad olika aktiviteter för hållbar vattentillgång från att bygga ut vattentillgången i stadsmiljöer till att tillhandahålla vatten till sjukhus och främja fler användningsområden för vatten som gynnar kvinnor. Programmet fokuserar på att ha en stark och varaktig påverkan på samhället samtidigt som man stöder TCCC:s mål för vattenarbetet och hjälper Afrika att uppnå FN:s Millenniemål när det gäller vatten och sanitära faciliteter.

År 2014 tillkännagav Coca-Colas VD och styrelseordförande, Muhtar Kent, att The Coca-Cola Africa Foundation (TCCAF) kommer att förlänga RAIN (Replenish Africa Initiative) till 2020 till förmån för panafrikansk säker vattentillgång och sanitetsprogram för ytterligare fyra miljoner afrikaner. Denna förlängning tillkommer utöver TCCAF:s ursprungliga RAIN-åtagande om att ge säker vattentillgång till två miljoner människor runt om i Afrika till 2015.