Oavsett din ålder pekar vetenskapliga bevis på att en aktiv livsstil och regelbunden träning hjälper dig att leva ett friskare och lyckligare liv. Det finns allt fler vetenskapliga belägg för att bristande aktivitet kan kopplas till all möjliga hälsoproblem. Dessutom är det bättre att vara i form eftersom man mår bättre då.

En aktiv livsstil handlar om att dagligen ägna sig åt någon form av fysisk aktivitet som kan innebära många fördelar och som även hjälper dig att behålla en hälsosam energibalans. Men detta är inte lika enkelt som det låter eftersom möjligheterna att vara aktiv till vardags snabbt håller på att försvinna. En hel del statistik visar oroväckande fakta om att ett växande antal européer inte motionerar tillräckligt för hälsans skull.

Vår dagliga fysiska aktivitet är mycket viktig eftersom det definierar huruvida vi verkligen lever ett aktivt liv eller inte. Det är hur ofta vi rör på oss som verkligen räknas när det gäller att ha en aktiv livsstil. Men för att få en sjukdomsförebyggande effekt måste vi träna med åtminstone måttlig intensitet – motsvarande en rask promenad. Vi bör försöka utöva 30 minuters aktivitet med måttlig intensitet varje dag eller åtminstone de flesta dagar.

Att vara mer fysiskt aktiv är en av de viktigaste sakerna man kan göra för att bli friskare och lyckligare. Det är därför Coca-Cola samarbetar med en rad olika program för aktiv livsstil och idrott för att kunna erbjuda människor i alla åldrar och olika bakgrunder chansen att röra på sig oftare.