I drycker kan socker ersättas med lågkalori- och kalorifria sötningsmedel. Till skillnad från andra livsmedel kan drycker faktiskt tillverkas helt utan kalorier med hjälp av lågkalori- och kalorifria sötningsmedel utan att produkten tappar smak eller struktur.

Lågkalori- och kalorifria sötningsmedel ger en söt smak med endast några få eller inga kalorier. Exempel på dessa är aspartam, acesulfam-K, sackarin, sukralos och steviolglykosider.

Aspartam är det vanligaste lågkalori- och kalorifria sötningsmedlet som används i hela världen av mat- och dryckestillverkare i en rad olika produkter, bland annat yoghurt, tuggummi och dryck. Aspartam används ofta i kombination med ett annat lågkalori- och kalorifria sötningsmedel, acesulfam-K i en del av våra drycker för att åstadkomma en söt smak. Aspartam är cirka 200 gånger sötare än socker och därmed behövs endast en mycket liten mängd aspartam för att ersätta en större mängd socker.

Tack vare lågkalori- och kalorifria sötningsmedel kan människor njuta av våra populäraste drycker med få eller inga kalorier, om de så vill.

Säkerheten garanteras av hundratals studier

Trots att lågkalori- och kalorifria sötningsmedel har bevisats vara ofarliga många gånger och underkastats omfattande vetenskaplig forskning, förblir en del konsumenter osäkra på deras roll i kosten.

Vårt viktigaste åtagande som företag är att erbjuda säkra produkter av hög kvalitet. Alla våra produkter och ingredienser är ofarliga.

Dessutom har lågkalori- och kalorifria sötningsmedel stöd av en rad olika vetenskapliga studier. Exempelvis är aspartam en av de mest utforskade livsmedelstillsatserna i dag, och hittills har fler än 200 studier utförts som visar att det är säkert att konsumera.

Livsmedelsbranschen är en i allra högsta grad reglerad bransch. Åtskilliga myndigheter och andra instanser för mat och dryck runt om i världen har granskat aspartam och bedömt att det är ofarligt att använda. I december 2013 undersökte och granskade EFSA (europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) grundligt alla tillgängliga data om aspartam och dess nedbrytningsprodukter. EFSA:s experter drog slutsatsen att aspartam inte utgör någon säkerhetsrisk för konsumenter. Regelbundna undersökningar av detta sötningsmedel kom fram till samma resultat som EFSA 2006, 2009, 2010 och 2011.

Om du vill veta mer om sötningsmedel kan du gå till webbplatsen för ISA (International Sweeteners Association). ISA informerar och utbildar om den senaste näringsmässiga och vetenskapliga informationen relaterad till lågkalori- och kalorifria sötningsmedel och den mat och de drycker som innehåller sådana. ISA är erkänt av EU-kommissionen, nationella och internationella regelverksmyndigheter samt Världshälsoorganisationen, och har icke-statlig observatörstatus hos Codex Alimentarius-kommissionen som fastställer internationella livsmedelsstandarder.

På engelska: http://www.sweeteners.org/en/

På svenska: http://www.omsotningsmedel.se