Myndighetsregelverk, våra egna och branschvetenskapsmän plus oberoende experter medverkar till att säkerställa säkerheten för ingredienserna i mat och dryck, De förlitar sig på en strikt tolkning av vetenskaplig forskning om ingredienser i mat och dryck.

Våra experter

För att säkerställa att vi lever upp till vårt rykte har vi en stor stab av vetenskapsmän och kostexperter som arbetar för att säkerställa att våra produkter uppfyller de senaste standarderna inom säkerhet och ny forskning. Vårt arbete inom detta område säkerställer att konsumenternas förtroende för våra produkter förblir starkt.

Miljöexperter

Våra drycker måste efterleva hälsomyndigheternas regelverk i varje land där de säljs.

inom EU (Europeiska Unionen) är till exempel EFSA (europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) ett avgörande organ för riskutvärdering av livsmedelssäkerhet. I nära samarbete med nationella myndigheter och med öppen rådgivning med intressenterna, tillhandahåller EFSA oberoende vetenskapliga råd och tydlig kommunikation om befintliga och framväxande risker.

Många andra länder runt om i världen har liknande regelverksmyndigheter och ramverk för att säkerställa att ingredienserna i mat och drycker är ofarliga.

Eftersom sådana omfattande myndighetsregelverk reglerar användningen av ingredienser i mat och drycker, anser många myndigheter och de flesta vetenskapsmän att livsmedelstillsatser utgör en av de säkraste delarna av livsmedelsförsörjningen.

Samarbete med andra experter

Utöver att vi säkerställer att våra produkter efterlever myndighetsregelverk, samarbetar våra vetenskapsmän och dietister med oberoende experter, rådgivande grupper och andra branschvetenskapsmän för att övervaka säkerheten för livsmedelstillsatser.

Nya rön måste alltid utvärderas utifrån hur väl studien har genomförts och om man har tagit med andra faktorer i beräkningen som kan ha påverkat resultaten och hur denna nya kunskap står sig i jämförelse med det vi redan känner till.

När det gäller ingredienserna i Coca-Cola kan du alltid vara säker på att de är ofarliga. Människor som avnjuter våra produkter kan alltid vara säkra på att vi har vidtagit alla upptänkliga säkerhetsåtgärder; när allt kommer omkring har Coca-Cola ju funnits i över 120 år och säljs i fler än 200 länder.