Som ett led i vårt arbete med att återställa vattenkällor stöder vi Every Drop Matters, det långvariga samarbetet mellan Coca-Cola Eurasia och Africa samt UNDP. Every Drop Matters syftar till att hjälpa länder i Eurasien och Afrika att uppnå Millenniemålen genom att ta itu med svårigheter relaterade till vattentillgång, sanitära faciliteter, vattenresurshantering och klimatförändringar.

Genom Every Drop Matters har vårt system samarbetat med UNDP och genomfört fler än 100 projekt i över 20 länder, inklusive Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Rumänien, Ryssland, Serbien, Tadzjikistan, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan. Projekten inkluderar återställning av vattentäkter, miljövänliga odlingsinitiativ, kompetensuppbyggande bland myndigheters vattenchefer med mera. Every Drop Matters har direkt gynnat över 900 000 människor i Östeuropa genom att förbättra deras tillgång till rent dricksvatten eller genom förbättrad vattenstyrning.