Coca-Cola Enterprises Sverige är det största företaget och den näst största arbetsgivaren i Haninge kommun, efter kommunen själv. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats och en positiv kraft för hela det lokala samhälle vi verkar i.

Exempel på våra engagemang

Volontärarbete och sponsring av bra initiativ och aktiviteter är ett sätt att bidra till samhällsutvecklingen och samtidigt ta tillvara medarbetarnas engagemang.
Coca-Cola Enterprises Sverige har under 2009 deltagit i flera olika projekt och samarbeten. Riktlinjer har utformats för vilken typ av engagemang som skall prioriteras, i syfte att säkerställa kvalitet och bästa värde för alla parter.

Du kan läsa mer om våra initiativ i Sverige här www.cceansvar.se/category/projects/samhallsengagemang/