Vår globala HIV/AIDS-policy beskriver företagets principer för sekretess, icke-diskriminering, utbildning, tester, behandling och rimligt boende. Den följer internationella standarder inklusive International Labor Organizations praxis för HIV/AIDS och arbetslivet, samt FN:s gemensamma program för HIV/AIDS.

Företaget inser att områden som är hårdare drabbade av HIV/AIDS-epidemin kräver en annan lokal respons än andra regioner. Därför kombinerar vårt program i Afrika förebyggande, medvetenhet och behandling, inklusive gratis kondomer, konfidentiell frivillig rådgivning och tester för alla våra kollegor och deras familjer. Vi tillhandahåller kostnadsfria bromsmediciner till alla anställda som behöver dem.

Utöver vår globala HIV/AIDS-policy och -program samarbetar vi internationellt med lokala hälsomyndigheter och en rad olika experter för att utbilda samhällen om relevanta hälsofrågor, tar upp sådana frågor som polio, tuberkulos, hepatit, HIV/AIDS, undernäring och lämplig hygien.
Läs mer om våra HIV/AIDS-projekt här
www.coca-colacompany.com/our-company/hiv-aids