5by20 är The Coca-Cola Companys globala åtagande att för att möjliggöra bättre ekonomiska möjligheter för fem miljoner kvinnliga entreprenörer i företagets värdekedja till 2020. Företaget implementerar program som hjälper kvinnliga entreprenörer i hela Coca-Colas värdekedja - från fruktodlare till konsthantverkare. Detta initiativ ger kvinnorna tillgång till utbildningar i företagskunskap, finansiella tjänster och kontakter med likasinnade eller mentorer - jämte det självförtroende man får av att bygga upp ett framgångsrikt företag.

Läs mer om våra 5by20-projekt här http://www.coca-colacompany.com/stories/5by20