Coca-Cola | produktinformation| sötningsmedel|Coca-Cola Sverige

Coca-Cola | produktinformation| sötningsmedel|Coca-Cola Sverige

Coca-Cola har lång erfarenhet av produktveckling av goda drycker. Vi har några av världens mest omtyckta varumärken i vår portfölj. Vi kompromissar aldrig på smak. 1983 lanserade Coca-Cola light, sedan dess har vi utforskat många spännande recept av drycker utan tillsatt socker. Lågkalori- och kalorifria sötningsmedel ger en söt smak med endast några få eller inga kalorier. Exempel på dessa är aspartam, acesulfam-K, sackarin, sukralos och steviolglykosider.

 

Aspartam är det vanligaste lågkalori- och kalorifria sötningsmedlet som används i världen av mat- och dryckestillverkare i en rad olika produkter, bland annat mejeriprodukter, tuggummi och dryck. Aspartam används ofta i kombination med ett annat lågkalori- och kalorifria sötningsmedel, acesulfam-K i en del av våra drycker för att åstadkomma en söt smak. Aspartam är cirka 200 gånger sötare än socker och därmed behövs endast en mycket liten mängd aspartam för att ersätta en större mängd socker.

 

Tack vare sötningsmedel kan människor njuta av våra drycker utan tillsatt socker och med få eller inga kalorier, om de så vill.

 

 

Säkerheten garanteras av hundratals studier

 

Vårt viktigaste åtagande som företag är att erbjuda säkra produkter av hög kvalitet. Alla våra produkter och ingredienser är goda och säkra att konsumera.

 

Lågkalori- och kalorifria sötningsmedel har stöd av en rad olika vetenskapliga studier. Aspartam en av de livsmedelstillsatser som det finns mest vetenslapligt stöd för att det är säkert att konsumera. Hittills har fler än 200 studier utförts som visar att det är en säker ingrediens.

 

Åtskilliga myndigheter och andra instanser för mat och dryck runt om i världen har granskat aspartam och bedömt att det är ofarligt att använda. I december 2013 undersökte och granskade EFSA (europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) grundligt alla tillgängliga data om aspartam och dess nedbrytningsprodukter. EFSA:s experter drog slutsatsen att aspartam inte utgör någon säkerhetsrisk för konsumenter. Regelbundna undersökningar av detta sötningsmedel kom fram till samma resultat som EFSA 2006, 2009, 2010 och 2011.

 

Om du vill veta mer om sötningsmedel kan du gå till webbplatsen för ISA (International Sweeteners Association). ISA informerar och utbildar om den senaste näringsmässiga och vetenskapliga informationen relaterad till lågkalori- och kalorifria sötningsmedel och den mat och de drycker som innehåller sådana. ISA är erkänt av EU-kommissionen, nationella och internationella regelverksmyndigheter samt Världshälsoorganisationen, och har icke-statlig observatörstatus hos Codex Alimentarius-kommissionen som fastställer internationella livsmedelsstandarder.