Den 27 november hyllades Sveriges dolda miljöhjältar. Personer, kommuner och företag som dagligen arbetar med återvinning och avfall och som bidrar till en bättre miljö fick igår ta emot pris och ära för sina insatser under 2014. I samband med Återvinningsgalan delade tidningen Recycling & Miljöteknik ut sitt årliga pris, Swedish Recycling Award.

Motiveringen lyder enligt följande

Årets specialpris tilldelas en aktör som under många, många år gjort stora insatser för att verka för ökad medvetenhet om vikten av återvinning. Med nya idéer och visioner agerar vinnaren på ett modernt sätt för att öka återvinningen. Med inspirerande och tankeväckande kampanjer har man lyckats höja medvetenheten bland befolkningen. Idag, återvinns 92 procent av materialet. Under 30 år har svenska folket samlat in aluminiumburkar och därigenom bidragit till att 23 miljarder burkar har återvunnits. Kampanjer som Pantamera har gjort att återvinningen hela tiden ökar, och uppmärksammas långt utanför landets gränser. 2012 återvanns 958 miljoner burkar. Efter tre decennier i återvinningens tjänst förtjänar Returpack en rejäl hyllning.

Det här ett viktigt erkännande för det arbete vi gör tillsammans med industrin och ett bevis på att Sverige ligger i framkant när det gäller att ta ansvar för våra förpackningar.