Under våren och sommaren har tusentals ungdomar aktiva i idrottsrörelsen städat stränder runt om i Sverige i projektet Städa Strand. Bakom initiativet står Städa Sverige – Idrottens miljöorganisation, en ideell organisation helägd av idrottsrörelsen, och vi på Coca-Cola Enterprises Sverige. Projektet startade 2010 och fram tills i år har 9 100 ungdomar samlat in 158 ton skräp. 

I ett svar i riksdagen på en skriftlig fråga om nedskräpning den 14 augusti i år välkomnade du projekt för att främja minskad nedskräpning. Vi på Coca-Cola Enterprises i Sverige anser också att miljöorganisationer spelar en viktig roll i att informera om vad nedskräpning innebär, där vi producenter måste ta ett större miljöansvar. Som du känner till är Hagainitiativet ett klimatnätverk där vi tillsammans med tolv andra svenska företag arbetar för att minska näringslivets utsläpp. Vi lyfter klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. 

Många initiativ som aktivt arbetar för att minska marin nedskräpning finansieras i dag med skattepengar. Städa Strand däremot är helt finansierat av det privata näringslivet. I Naturvårdsverkets slutredovisning av Särskild satsning för minskad nedskräpning bedömer Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att det finns ett behov av att undersöka olika alternativa finansieringsformer för omhändertagande av marint skräp på stränder.

Städa Strand är en liten del i ett omfattande kontinuerligt arbete med att rensa våra stränder från skräp. Vi jobbar också för att skräpet inte ska hamna där från första början. Vi träffades ju i våras på ungdomsturnén We Change, under vilken vi tillsammans med Returpack diskuterade miljö, återvinning och pantning med ungdomar från hela landet.

I projektet Städa Strand får idrottsföreningar ekonomisk ersättning från oss för att de gör en insats för renare stränder. Pengarna används för idrottsutrustning och för att utveckla idrotten. Samtidigt får de också kunskap om miljö och nedskräpning. Städa Strand genomfördes första gången 2010 och pågår från april till oktober varje år. 

På lördag den 21 september är det Strandens Dag, en internationell manifestation då omkring en halv miljon människor runt om i världen hjälps åt att plocka skräp på stränderna. Förra året samlades totalt 330 ton skräp in bara under den dagen. I Sverige samlades 15 ton in. 

Vi vill gärna berätta mer om vår verksamhet och hoppas att du som miljöminister vill besöka oss när en lokal idrottsförening städar Skutberget vid Vänerns strand i Karlstad den 21 september klockan 10.00–12.00. Dessutom behöver vi alltid fler händer som kan hjälpa till. 


Med vänliga hälsningar
COCA-COLA ENTERPRISES SVERIGE

Peter Bodor
Kommunikationsdirektör