Nio av tio verkställande direktörer och framtida företagsledare anser att företagen bör ta sitt samhällsansvar. Sju av tio företagsledare anser till och med att det är nödvändigt för företagens överlevnad. De som sitter som företagsledare i dag bedömer att det redan görs, medan endast var femte framtida företagsledare anser att så är fallet. Det visar en ny europeisk studie som presenteras i London i dag.

Studien jämför synen på företags hållbarhetsarbete hos framtida företagsledare och de som för närvarande arbetar som verkställande direktörer. Båda grupperna anser att företags framgång i dag mäts bäst genom att titta på vinsten samt på aktiens värdeutveckling. De som redan sitter som vd:ar anser att detta fortsatt kommer att vara de två viktigaste faktorerna i framtiden, medan de framtida ledarna har en helt annan syn. Studien visar att de anser att faktorer som påverkan på miljö och samhälle, innovation samt utvecklande och omhändertagande av framtida talanger kommer att bli viktigare för att bedöma framgång.

– Vi ser ett stort skifte i hur framtida ledare ser på företagens samhällsansvar och vad de tror kommer skilja framgångsrika företag från andra. Vi märker när vi rekryterar medarbetare att de lägger stor vikt vid vårt hållbarhetsarbete och den här studien är ett ytterligare bevis, säger Peter Bodor, informationsdirektör på Coca-Cola Enterprises i Sverige.

De två grupperna i undersökningen ser även olika på eventuella barriärer som finns för att kunna kombinera hållbarhetsarbete med lönsamhet. Två tredjedelar av de verkställande direktörerna anser att det är externa faktorer som bildar barriärer så som statliga regleringar. De framtida ledarna anser däremot att de främsta barriärerna finns internt hos företagen, som exempelvis ledningens attityder.

Studien publiceras i dag på ett toppmöte i London. Företagsnätverket Hagainitiativet är inbjudna som talare då det finns ett stort intresse för goda exempel på hur svenska företag samarbetar för att minska sina klimatutsläpp. Mötet syftar till att diskutera hållbarhetsstrategier, trender och samarbeten som formar framtidens affärsmodeller.

Bakom studien står Coca-Cola Enterprises, The Financial Times’ FT Trademark och Cranfield University’s Doughty Centre for Corporate Responsability. Telefonintervjuer gjordes med bosatta respondenter i Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Norge och Sverige. Respondenterna var 50 verkställande direktörer och 150 MBA- samt masterstudenter.

Läs mer om mötet, klicka här.

 

Coca-Cola Enterprises Sverige AB producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. Några av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Sprite, MER, Burn, Bonaqua Silver, Powerade och Minute Maid. Cirka 800 personer arbetar på Coca-Cola i Sverige, varav cirka 600 på huvudkontoret i Jordbro utanför Stockholm. Här produceras cirka 1 miljon liter dryck varje dag. I Sverige lanserades Coca-Cola 1953. Receptet på Coca-Cola skapades 1886 av apotekaren John S. Pemberton i Atlanta, USA. För ytterligare information, besök gärna vår hemsida eller följ oss på Facebook