Var sjätte moderat, 16 procent, motionssimmar en gång i månaden eller oftare. De som säger sig sympatisera med Sverigedemokraterna är de som motionssimmar minst, endast 4 procent simmar regelbundet. Det visar en färsk Sifoundersökning beställd av Simma Sverige. 


Det går att se skillnader mellan partierna vad gäller motionssimning, däremot inte mellan blocksympatierna. De som röstar på Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet är de som är flitigast i bassängen. Moderater (16 procent), socialdemokrater (14 procent) och folkpartister (13 procent) motionssimmar en gång i månaden eller oftare. Motsvarande riksgenomsnitt är 13 procent. 

De som motionssimmar minst är de som sympatiserar med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Anställda i offentlig sektor motionssimmar något mer än de som har anställning i privata sektorn. Av de offentliganställda motionssimmar 15 procent en gång i månaden eller mer. Motsvarande siffra för privatanställda är 11 procent. 

– Vi ser en ökande och glädjande trend där allt fler motionssimmar, simning är skonsam för kroppen och passar alla oavsett fysiska förutsättningar, säger  Bengt Jönsson, förbundsdirektör på Svenska Simförbundet.

Simma Sverige är ett projekt som drivs av Coca-Cola i Sverige och Svenska Simförbundet. Samarbetet sträcker sig över flera år och är uppdelat i tre delar – motionssim, livslång simkunnighet samt att stödja Simförbundets elitcentra NEC mot OS i Rio 2016.

Ett övergripande mål med arbetet är att öka intresset för simning – både som motionsform och som idrottsutövande. Coca-Cola strävar efter att få 25 000 människor i Sverige aktiva genom simning under 2014. En del av Simma Sverige är också att medverka till att höja simkunnigheten i Sverige.

– Vi har högt satta mål om att bidra och inspirera till rörelse. Det här är en del av vårt breda program för samhällsansvar, säger Peter Bodor, informationsdirektör Coca-Cola Enterprises. 

Sifoundersökningen genomfördes den 13–19 maj 2014. Tusen personer fick frågan: "Hur ofta motionssimmar du?". 7 procent svarade ”En gång i veckan eller mer”, 6 procent svarade ”En gång i månaden”, 5 procent svarade ”En gång i kvartalet”, 5 procent svarade ”En gång i halvåret”, 7 procent svarade ”En gång om året”, 10 procent svarade ”Mer sällan än en gång om året”, 60 procent svarade ”Aldrig” och 0 procent svarade ”Tveksam, vet ej”. 

 

 

Coca-Cola Enterprises Sverige AB producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. Några av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Sprite, MER, Burn, Bonaqua Silver, Powerade och Minute Maid. Cirka 800 personer arbetar på Coca-Cola i Sverige, varav cirka 600 på huvudkontoret i Jordbro utanför Stockholm. Här produceras cirka 1 miljon liter dryck varje dag. I Sverige lanserades Coca-Cola 1953. Receptet på Coca-Cola skapades 1886 av apotekaren John S. Pemberton i Atlanta, USA. För ytterligare information, besök gärna vår hemsida eller följ oss på Facebook