Med anledning av diskussionen som har varit kring vår kampanj Dela en Coke, vill vi förtydliga hur vi har tänkt. 

Vi har av respekt för den religiösa betydelsen av namnet Mohammed valt att inte trycka det på våra etiketter. Under processen har vi bland annat haft en dialog med företrädare för svenska muslimer. Efter övervägande fattade vi sedan beslutet att inte trycka namnet.  

Av varumärkesskäl valde vi även att inte trycka namnen Max och Felix.

På våra flaskor har vi tryckt nära 150 av Sveriges vanligaste namn, enligt Statistiska Centralbyrån. Alla kan från och med mitten av maj delta med sitt eget namn.