Hur framgångsrikt ett företags hållbarhetsarbete är påverkas främst av ledningens engagemang. Det visar en ny undersökning, bland trehundra chefer i Europa, genomförd av The Economist Intelligence Unit på uppdrag av Coca-Cola Enterprises. 

Undersökningen som genomfördes av The Economist i oktober visar att nästan hälften av de tillfrågade, 44 procent, också tror att ledningens engagemang kommer vara den viktigaste frågan de tre kommande åren. Drygt trehundra av de tillfrågade cheferna i undersökningen - som alla är befattningshavare i form av styrelseledamöter, mellanchefer eller har en annan ledande position – uttryckte den åsikten. I Sverige motsvarade antalet hela 67 procent. En av tre uppger att tydliga interna roller och ägandeskap av hållbarhetsfrågan kommer att påverka arbetet positivt.

– Vi är stolta över de framsteg som vi gjort inom vår hållbarhetsresa, men nästa era för hållbart företagande kommer domineras av meningsfulla samarbeten. Genom att samarbeta med beslutsfattare, myndigheter och civilsamhälle kan vi tillsammans försöka identifiera de innovationer som krävs för att lösa de viktigaste samhälls- och miljöfrågorna i vår tid, säger John F Brock, styrelseledamot och VD för Coca-Cola Enterprises.

Fördelar och utmaningar med hållbarhetsarbete
Studien identifierar behovet av att bygga starka affärscase för att kunna visa näringslivet hur viktigt det är att prioritera hållbarhetsarbetet och låta det vara en viktig del av företaget. 
De europeiska cheferna upplever att arbetet med hållbarhetsfrågor kan ge företaget ökat anseende och fördelar gentemot deras konkurrenter. I Sverige tror 33 procent även att arbetet stärker kommunikationen med intressenter. 

Nästan varannan chef, 44 procent, uppger att det stora hindret i deras företags hållbarhetsarbete är kostnaden och att det saknas en tilltro till att arbetet ska ge avkastning. Nästan tre av tio, 31 procent, uppger att den stora utmaningen är brister i den interna organisationen.

Innovation, samarbete och teknik
Innovation, samarbeten och ny teknik identifierades som viktiga komponenteter för att skapa ett öppet förhållningssätt, vilket krävs för att nå framgång i hållbarhetsarbetet. I Sverige uppger 44 procent att de samarbetar med civilsamhället och en av tre uppger att de samarbetar med universitet och högskolor för att få idéer till sitt hållbarhetsarbete.

– Trots de rådande ekonomiska utmaningarna, har företagen i stort hållit sig till sina hållbarhetsmål. Vi ser nu ett stort skifte till fler hållbarhetsrelaterade initiativ i hela Europa. Företagen blir bättre på att integrera det i sin affärsmodell, men det finns fortfarande stort utrymme för förbättringar vilket bara är positivt, säger Brian Gardner, senior editor på Economist Intelligence Unit. 

Sustainability Insights: Learning from Business Leaders kommer att lanseras på Sustainability Innovation Summit den 1 oktober 2013. Ett gemensamt initiativ av Coca-Cola Enterprises och The Economist. För att läsa hela studien eller få reda på mer information, besök www.cokecce.com

 

Coca-Cola Enterprises Sverige AB producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. Några av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Sprite, MER, Burn, Bonaqua Silver, Powerade och Minute Maid. Cirka 800 personer arbetar på Coca-Cola i Sverige, varav cirka 600 på huvudkontoret i Jordbro utanför Stockholm. Här produceras cirka 1 miljon liter dryck varje dag. I Sverige lanserades Coca-Cola 1953. Receptet på Coca-Cola skapades 1886 av apotekaren John S. Pemberton i Atlanta, USA. För ytterligare information, besök gärna vår hemsida eller följ oss på Facebook