Coca-Cola i Sverige ökar ambitionerna inom återvinning och hållbara förpackningar. 100 procent av allt förpackningsmaterial ska återvinnas. Redan 2020 ska 50 procent av materialet i PET-flaskor vara återvunnen plast.

Sverige har ett väletablerat retursystem och mycket hög andel återvinning av flaskor och burkar. 1,7 miljarder flaskor och burkar återvinns inom Returpacksystemet varje år. Det motsvarar 85 procent av alla burkar och PET-flaskor på marknaden.

– 85 procent är imponerande, ur ett internationellt perspektiv. Men för oss räcker inte det. Ett svinn på 15 procent är inte acceptabelt. Det är därför som vi nu sjösätter vårt initiativ för att öka insamlingen av förpackningsmaterial, men vi kommer också att snabba på arbetet med att öka graden av återvunnet material i nya förpackningar, säger Pierre Decroix, VD för Coca-Cola European Partners Sverige.

Återvinning av förpackningsmaterial är avgörande för en hållbar värld och därför en mycket viktig miljöfråga för svenska konsumenter och kunder. Retursystemet lanserades 1984 för burkar och för tio år sedan för PET-flaskor.

– Systemet är anpassat utifrån den tidens rörelsemönster. Konsumenternas förändrade beteende, med en ökad konsumtion utanför hemmet, gör att vi måste fortsätta vidareutveckla retursystemet och ta fram nya återvinningsmodeller för att fortsätta att vara i framkant av miljöarbetet, säger Pierre Decroix.

Nu ställer Coca-Cola i Sverige upp två konkreta mål för sitt engagemang för att minska förpackningarnas miljöpåverkan:

  • Redan år 2020 ska 50 procent av materialet i PET-flaskor bestå av återvunnen plast, så kallad rPET.
  • Tillsammans med våra lokala och nationella samarbetspartners ska vi sträva efter att återvinna 100 procent av vårt förpackningsmaterial.

Coca-Cola har på eget initiativ minskat användningen av förpackningsmaterial med i snitt 1 300 ton per år sedan 2010. Vi arbetar kontinuerligt med att reducera användning av material och öka graden av återvunnet material i våra förpackningar. Genom att introducera lättare glasflaskor har den transporterade vikten minskats med 9 000 ton.

– Nu tar vi krafttag för att närma oss den cirkulära ekonomin i så hög utsträckning som möjligt, säger Pierre Decroix.