Under 2016 lyckades Coca-Cola i Sverige gå från att använda 76% förnybart bränsle till 90% i våra egna transporter. Det innebär att vi nu har 30 bilar som körs med HVO (Hydrogenated Vegetable Oil). Det är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer.

Rönnaug Vinje, hållbarhetsansvarig på Coca-Cola European Partners i Sverige och Norge tycker att det här är ett steg i rätt riktning. 

- Vi arbetar ständigt med hur vi kan utveckla vår distribution och transport för att den ska bli än mer miljövänlig. Att använda HVO är ett bra val för att göra våra transporter grönare, säger Rönnaug.

Utöver att fokusera på våra egna bilar samarbetar vi också med andra transportleverantörer så att vi tillsammans kan göra transporterna mer miljövänliga i Sverige. Även de stora aktörerna inom handeln, till exempel ICA och Axfood som representerar merparten av svensk livsmedelshandel, har som mål att bli klimatneutrala. Det leder förhoppningsvis till att få fler transportörer att välja mer förnybart bränsle i framtiden.

Vår generations klimatutmaningar är kanske de största utmaningarna vi människor står inför de kommande åren och vi, som en del av näringslivet ska ta vårt ansvar och reducera vårt klimatutsläpp. Här i Sverige arbetar vi framförallt för att minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet, d.v.s. tillverkning, distribution och kylning av dryck hos kund.

Vårt åtagande

Vår ambition är att vara branschledande inom energi och klimat. Målet till 2020 är att minska klimatavtrycket från varje dryck med en tredjedel, jämfört med 2007. Vi tar ansvar för klimatpåverkan genom hela värdekedjan och fokuserar insatserna där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

  • Mellan 2007 och 2015 har vi i Sverige reducerat vårt CO2 utsläpp med 46%
  • Våra klimatmål inkluderar hela värdekedjan och är inom ramarna för 2 graders-målet från Parisavtalen (Science based targets)
  • För transporter specifikt ska vi reducera våra utsläpp med 30% innan 2020 – under 2015 hade vi reducerat våra utsläpp från våra transporter med 57% sedan 2007
  • Vi använder bara förnyelsebar energi och värme på vår fabrik i Jordbro
  • Allt socker från Skåne transporteras med tåg direkt in i vår produktionsanläggning