Cola-Cola Enterprises har som ett av de första företagen tilldelats det internationella miljöpriset Carbon Trust Water Standard för sitt arbete med att minska vattenåtgången i produktionen. Priset är ett erkännande för flerårigt arbete med miljö och hållbarhet.   

Coca-Cola Enterprises arbetar kontinuerligt med att minska vattenåtgången i alla steg av produktionen. Något som nu har uppmärksammats av den oberoende organisationen Carbon Trust som arbetar med att hjälpa företag och organisationer med att sträva mot en hållbar ekonomi och minska koldioxidutsläppen. Coca-Cola Enterprises får priset för att företaget ligger i framkant när det kommer till att hantera, minska och mäta sin vattenåtgång. 

-  Vattnet är centralt i vår verksamhet och omvärld. Vi vill ligga i framkant med vårt hållbarhetsarbete vilket innebär att vi tar ett större ansvar, som inte bara omfattar koldioxidutsläpp. Genom att minska vattenåtgången i vår produktion och genom hela värdekedjan kan vi hantera vattenefterfrågan långsiktigt, säger John Brock ordförande och CEO för Coca-Cola Enterprises.   

Coca-Cola Enterprises har som enda företag lyckats få ner vattenåtgången vid tillverkning av en liter dryck till 1,4 liter vatten. En minskning med 14,6 % sedan 2007 och arbetet med hållbar vattenanvändning omfattar fyra delar: 

-  Skydda vattentäckter på de platser där Coca-Cola Enterprises har sin produktion

-  Reducera mängden vatten som används i produktionen 

-  Ta tillvara och rena spillvatten som används i framställning av produkter

-  Förbättra kvaliteten på vattnet som används i produktion, där vattenstandarden skiljer sig åt.

Coca-Cola Enterprises stödjer även Carbon Trusts kampanj som skall få företag att prioritera vattenfrågan. En undersökning som nyligen genomfördes av Carbon Trust visade att de flesta internationella företagsledare tycker att koldioxidutsläpp är en prioriterad fråga. Men mindre än hälften av de tillfrågade såg vattenhanteringen som en viktig del i deras eget arbete för en hållbar utveckling. 

För mer information, kontakta gärna 

Anne Lindfeldt   Tel: 0706487124  alindfeldt@cokecce.com

Presschef

Eller läs mer om vårt hållbarhetsarbete i Sverige på:  www.cceansvar.se

 

Coca-Cola Enterprises Sverige AB producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. Några av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Sprite, MER, Burn, Bonaqua Silver, Powerade och Minute Maid. Cirka 800 personer arbetar på Coca-Cola i Sverige, varav cirka 600 på huvudkontoret i Jordbro utanför Stockholm. Här produceras cirka 1 miljon liter dryck varje dag. I Sverige lanserades Coca-Cola 1953. Receptet på Coca-Cola skapades 1886 av apotekaren John S. Pemberton i Atlanta, USA. För ytterligare information, besök gärna www.cceansvar.se eller följ oss på Facebook

 

Coca-Cola Enterprises Sverige AB producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. Några av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Sprite, MER, Burn, Bonaqua Silver, Powerade och Minute Maid. Cirka 800 personer arbetar på Coca-Cola i Sverige, varav cirka 600 på huvudkontoret i Jordbro utanför Stockholm. Här produceras cirka 1 miljon liter dryck varje dag. I Sverige lanserades Coca-Cola 1953. Receptet på Coca-Cola skapades 1886 av apotekaren John S. Pemberton i Atlanta, USA. För ytterligare information, besök gärna www.cceansvar.se eller följ oss på Facebook

 

Coca-Cola Enterprises Sverige AB producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. Några av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Sprite, MER, Burn, Bonaqua Silver, Powerade och Minute Maid. Cirka 800 personer arbetar på Coca-Cola i Sverige, varav cirka 600 på huvudkontoret i Jordbro utanför Stockholm. Här produceras cirka 1 miljon liter dryck varje dag. I Sverige lanserades Coca-Cola 1953. Receptet på Coca-Cola skapades 1886 av apotekaren John S. Pemberton i Atlanta, USA. För ytterligare information, besök gärna www.cceansvar.se eller följ oss på Facebook