Målet med samarbetet är att livsmedelsbranschen lättare ska kunna kartlägga det bästa sättet att hantera vatten i odling och förädling i länder som står inför ökande vattenutmaningar och är ett samarbete mellan flera mat- och dryckesföretag under ledning av Swedish Water House vid Stockholm International Water Institute (SIWI). I företagssamarbetet också ingår Axfood, Axfoundation, Hermansson & Co., ICA, Nestlé, Lantmännen, Livsmedelsföretagen, Santa Maria och Systembolaget.  

- För oss ligger det här samarbetet helt rätt i tiden då vi globalt inom Coca-Cola Enterprises jobbar för att kartlägga och minimera vattenavtrycket i hela värdekedjan. ca 80 procent av Coca-Cola Enterprises produkters vattenavtryck kommer från jordbruksledet, främst från odling och produktion av råvaror. För oss är det därför viktigt att fokusera på det här ledet. säger Rönnaug Vinje, hållbarhetschef på Coca-Cola Enterprises Sverige. 

Under 2015 kommer företagen inom nätverket att analysera och jämföra ett tiotal vattenrelaterade standarder och mätverktyg. Ett gemensamt förhållningssätt till vattenfrågan har många fördelar. Företagen kan spara resurser samtidigt som situationen för leverantörer som har många olika krav att förhålla sig till underlättas.

Swedish Water House är en mötesplats för innovativt tänkande kring vattenrelaterade frågor, kunskapsutbyte och policyutveckling. Varje år organiserar Swedish Water House seminarier inom vatten- och utvecklingsfrågor. Swedish Water House hjälper också svenska organisationer att arrangera seminarier och att delta i internationella möten.

SIWI är ett policyinstitut som tar fram kunskap och informerar beslutsfattare om vattensmart politik. SIWI arrangerar World Water Week i Stockholm och står som värd för Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize och Stockholm Industry Water Award. Läs mer på www.siwi.org.