Anna Greisz som är Director Supply Chain Operations på Coca-Cola Enterprises här i Sverige har blivit nominerad för sitt ledarskap till priset som delas ut under konferensen 600 Minutes Production. Nomineringen är baserad på över hundra intervjuer med beslutsfattare och lyder ”Anna Greisz är nominerad på grund av den framgångsrika satsning som gjorts på Coca-Cola Enterprises Sverige AB inom hållbar produktion. Under Annas ledning har det gjorts stora framgångar inom detta område".

600 Minutes Production är en årlig tvärindustriell konferens där personer verksamma inom tillverkning träffas för att diskutera utmaningar och inspireras. Inför varje konferens genomförs intervjuer med beslutsfattare i olika branscher om viktiga ämnen som sätter agendan för konferensen. De som intervjuas tillfrågas även om framstående personer som utmärkt sig i sitt ledarskap under året. En av de som röstades fram är Anna Greisz på Coca-Cola Enterprises. Anna kommer även medverka på konferensen och tala om sin yrkesroll och erfarenheter från en mansdominerad bransch. Vinnaren utses under konferensen den 5 februari 2014. 

Anna Greisz deltog även i början av oktober på en stor internationell konferens i Frankrike vars syfte var att föra samman ledare från hela världen för att diskutera samhällsproblem kopplat till jämställdhet och mångfald. Anna deltog i diskussioner om hur man stöttar och underlättar för kvinnor att arbeta inom områden som ofta är väldigt mansdominerade.