HUR SAMLAR VI IN OCH ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER?

HUR DELAR VI INFORMATION?

VILKA RÄTTIGHETER OCH VALMÖJLIGHETER HAR DU?

FRÅGOR OM VÅR INTEGRITETSPOLICY?

1. VAD HANDLAR DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE OM?

2. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

3. Vilka personuppgifter samlar vi inte in om dig?

4. Användning av sajterna av minderåriga och varning till föräldrar

5. Dina val och styrning av din information

6. Hur använder vi dina personuppgifter?

7. För vem avslöjas dina personuppgifter?

8. Vilka överföringar av personuppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet utför vi?

9. Vad gäller om länkar till andra webbplatser, appar, plattformar och liknande?

10. Vilka är dina rättigheter när det gäller vår hantering av dina personuppgifter, hur kan du tillvarata dem och hur kontaktar du oss?

11. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

12. Hur vi skyddar din information

13. Tillämplig lag

14. Uppdateringar av detta integritetsmeddelande