Coca-Cola i Sverige vill vara och strävar efter att vara en god aktör i kampen mot övervikt och fetma. Som en sådan har vi åtagit oss att offentliggöra årliga uppdateringar om vår finansiering och vårt stöd till olika samarbeten inom hälsa och välmående, forskningsverksamhet samt stöd till hälso- och vårdpersonal och vetenskapliga experter. Vi har publicerat den här uppdateringen i vår online-databas från 1 januari 2010 till och med 30 september 2016.

Här är en sammanfattning av den information som lämnats under det senaste året, det vill säga mellan 30 september 2015 till den 30 september 2016:

  • Vi investerade totalt 1 891 000 SEK i hälso- och välbefinnanderelaterade samarbeten under denna period.
  • Vår uppdaterade totala investering i hälsorelaterad forskning, samarbeten och andra relaterade aktiviteter är 8 140 830 SEK för rapportperioden 1 januari 2010 till 30 september, 2016.

Vi fortsätter att lyssna och diskutera med medlemmar inom folkhälsoområdet gällande vårt pågående arbete och våra investeringar inom detta område. Genom att arbeta tillsammans, tror vi att företag, myndigheter och det civila samhället kan hitta lösningar för att möjliggöra starkare och friskare samhällen. 

/Barbara Tönz, General Manager Coca-Cola AB