Coca-Cola AB tycker vi det är viktigt att behandla vårt folk väl, hjälpa dem att utvecklas och ge dem ett givande arbetsliv. För oss innebär detta att skapa en miljö där medarbetarna kan:

  • Göra sitt bästa
  • Få verktyg för utveckling
  • Nå sina karriärsmål

Genom att tillhandahålla utbildnings- och utvecklingsprogram, lärande i arbetet, coachning och feedback, ser vi till att alla som arbetar hos oss ​​har de resurser de behöver för att lära sig mer och utveckla sina karriärer. Samt också att ha lite kul på vägen. Vi vill att Coca-Cola ska vara ett bra ställe att arbeta på där människor är inspirerade och motiverade att vara det bästa de kan vara.

Medarbetarnas engagemang

Vår framgång är avhängigt motiverade och engagerade medarbetare. Vi vill att de känna att de spelar en verklig roll i att hjälpa vår verksamhet att uppfylla sina mål och har en förståelse för vad de målen är. Vi har flera olika sätt att mäta våra medarbetares engagemang i företaget och tillfredsställelse med sina yrkesliv, till exempel genom en konstruktiv dialog med våra medarbetarrepresentater och medarbetarundersökningar.

Great place to work

Vi tycker det är viktigt för våra medarbetare att njuta av sitt arbetsliv och vi vill att en anställning hos oss ska ses som belönande och roligt. Nyckelområden som vi fokuserar på som en del av Great Place to Work-programmet inkluderar att erbjuda ett gym på kontoret, gratis Coca-Cola drycker och frukt, en personalrestaurang, sommartid och flexibel arbetstid och utbildningspeng.

Utbildning och utveckling

För att attrahera och behålla de bästa medarbetarna inser vi att vi måste investera i deras utveckling. Vi tar utbildning och utveckling på största allvar. Vi har investerat kontinuerligt under åren i syfte att stärka detta viktiga område, med tyngdpunkten på medarbetarcoachning, ledarskapstveckling för chefer och personlig resultatstyrning.

Ersättning och belöning

Att erbjuda konkurrenskraftiga löner och motiverande fördelar är avgörande för att både attrahera och behålla de mest begåvade personerna. Vi inkluderar en rad olika faktorer, såsom pension, sjukvård och längre semeter än vad som krävs enligt lag. Totalt bildar detta ett ersättnings- och förmånspaket för våra medarbetare. Våra paket benchmarkas mot en utvald jämförelsegrupp bestående av våra större konkurrenter och nyckelaktörer på den lokala marknaden.

Öppen och inkluderande

Vi strävar efter att erbjuda en allomfattande arbetsmiljö där alla behandlas rättvist. Vi tror att en arbetsgrupp med personer från olika bakgrunder, med olika livserfarenheter och talanger är en tillgång för vår verksamhet. Det är därför respekt och att se värdet av mångfald är central för vår vision och våra värderingar. Det är också därför våra arbetspolicyer och processer har utvecklats för att skydda mot diskriminering och för att säkerställa lika möjligheter och rättvis behandling av alla, oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund.

För att se lediga befattningar inom vår europeiska organisation klicka här.