Nedan har vi en lista som i detalj redogör för de investeringar Coca-Cola gjort i olika samarbeten och forskning, som rör hälsa och kost eller fysisk aktivitet.

Här kan du se vanligt förekommande frågor om detta

TITEL TYP ORGANISATION BELOPP (SEK) ÅR
Sponsorskap av paraolympiska organisationen Samarbete Svenska Parasportförbundet (SHIF) 10,000 2010
Sponsorskap av paraolympiska organisationen Samarbete Svenska Parasportförbundet (SHIF) 10,000 2011
Projekt Simma Sverige Samarbete Svensk Simidrott (SSF)  142,281 2013
Sponsorskap av paraolympiska organisationen Samarbete Svenska Parasportförbundet (SHIF) 10,000 2013
Powerade sponsorskap Samarbete En svensk klassiker AB 20,000 2013
Powerade sponsorskap Samarbete Svensk elitfotboll (SEF) 40,000 2013
Projekt Simma Sverige, 50 % finansierat av Coca-Cola European Partners Sverige Samarbete Svensk Simidrott (SSF) 1,068,000 2014
Projekt Simma Sverige, simtävling Samarbete Vansbrosimningen 60,257 2014
Sponsorskap av paraolympiska organisationen Samarbete Svenska Parasportförbundet (SHIF) 10,000 2014
Projekt Simma Sverige Samarbete Medley 204,911 2014
Projekt Simma Sverige, 50 % finansierat av Coca-Cola European Partners Sverige Samarbete Medley 100,000 2014
Projekt Simma Sverige Samarbete Svensk Simidrott (SSF) 55,000 2014
Simningens ABC* Samarbete Svensk Simidrott (SSF) 1,242,645 2014
Projekt Simma Sverige, 50 % finansierat av Coca-Cola European Partners Sverige Samarbete Svensk Simidrott (SSF) 1,068,000 2015
Projekt Simma Sverige Samarbete Medley 182,120 2015
Projekt Simma Sverige, simtävling Samarbete Stockholmssimmet 200,000 2015
Sponsorskap av paraolympiska organisationen Samarbete Svenska Parasportförbundet (SHIF) 10,000 2015
Simningens ABC* Samarbete Svensk Simidrott (SSF) 1,683,644 2015
Medlemskap i SNF Samarbete Swedish Nutrition Foundation (SNF) 115,000  
Projekt Simma Sverige, 50 % finansierat av Coca-Cola European Partners Sverige Samarbete Svensk Simidrott (SSF) 1,068,000 2016
Sponsorskap av skolidrottsförbundet Samarbete Skolidrottsförbundet 840,972 2016
         
    TOTALT 8,140,830  

* Indikerar finansiering från The Coca-Cola Foundation.

Enligt en del av de kontrakt vi har med vissa organisationer är vi skyldiga att få organisationens tillstånd innan vi ger upplysningar som de ovan. Vi har i god tro försök att få tillstånd från var och en av dessa organisationer, men har inte kunnat säkra det från varje organisation. Den sammanlagda summan av ytterligare finansiering till dessa organisationer under de senaste fem åren är 0 SEK.* Indikerar finansiering från The Coca-Cola Foundation.

Vår strategi för finansiering av vetenskaplig forskning:

De forskare som utför den ovan beskrivna finansierade forskningen:

  • förväntas bedriva forskning som är saklig, öppen och utformad objektivt;
  • förväntas ta fram en korrekt formulerad hypotes och att bedriva forskning som syftar till att svara på relevanta frågor, snarare än gynna ett visst resultat;
  • far full kontroll över studiens utformning, utförande och insamling, analys och tolkning av data;
  • uppmanas att offentliggöra forskningen; och
  • förväntas avslöja sina finansieringskällor i alla publikationer och offentliga presentationer av si data.

Samarbeten och forskning som inkluderas är:

1. Finansiering från The Coca-Cola Company, en av dess filialer eller dotterbolag, eller The Coca-Cola Foundation för forskning kring kostintag, kost och hälsa, eller fysisk aktivitet till juridiska personer med säte i Sverige.

2. Finansiering från The Coca-Cola Company, en av dess filialer eller dotterbolag, eller The Coca-Cola Foundation för juridiska personer baserade i Sverige för hälsorelaterade aktiviteter

Samarbeten och forskning som exkluderas är:

1. Finansiering från The Coca-Cola Company, en av dess filialer eller dotterbolag, eller The Coca-Cola Foundation till enheter som inte har säte i Sverige.

2. Finansiering uteslutande av Coca-Cola European Partners Sverige (gemensamt finansierade verksamheter kommer att noteras exklusive den del av budgeten som finansieras av våra dem).

3. Forskning om nya ingredienser, förpackningar, produkter eller varumärken.

4. Forskning om beståndsdelar, förpackningar, produkter eller varumärken som inte är relaterade till intag, nutrition och hälsa, eller till fysisk aktivitet.

5. Betalning till tredje parts tjänsteleverantörer för medietjänster, reklam och logistik till stöd för de hälsoaktiviteter som anges.

6. Utbetalning av mindre än 500 SEK på en årlig aggregerad nivå.

För tillämpningen av denna lista, använder vi begreppet "samarbete" i en informell mening, med hänvisning till vår relation med enheter baserade i Sverige som har fått finansiering från The Coca-Cola Company, en av dess filialer eller dotterbolag, eller The Coca-Cola Foundation för att stödja deras hälsoaktiviteter som bedrivs mellan 2010 till 2016.

Tidsram: 1 januari 2010 till 30 september, 2016.

Valuta: alla belopp anges i svenska kronor exklusive moms. Om belopp har konverterats från andra valutor till SEK har detta gjorts med hjälp av en genomsnittlig årlig aggregerad kurs för det år då betalningen gjordes.

Vi har i god tro försökt att ta fram all relevant finansiering i förhållande till hälsa och välbefinnande. Om vi ​​har utelämnat något som uppfyller kriterierna för att ingå, kommer vi att upplysa det i en senare uppdatering, vilket vi planerar att göra varje år.