ALLMÄNT

1. Vad är syftet med att berätta detta?

Det ger oss möjlighet att delge och vara transparenta kring vårt finansiella stöd för hälsorelaterade samarbeten och vetenskaplig forskning. Den listar också hälso- och sjukvårdpersonal och vetenskapliga experter som vi stolt arbetat under de senaste fem åren, sedan 2010. Vi vill vara öppna med vår finansiering av akademisk forskning och stöd till tredjeparts organisationer med anknytning till hälsa och välbefinnande och i om med detta initiativ gör vi den informationen lättillgänglig. All information är aktuell till 30 december 2016.

2. Vilka förändringar har gjorts sedan december 2015?

Vi har uppdaterat den totala investeringen i vetenskaplig forskning och samarbeten från den 1 januari 2010 till 30 september 2016 till 7 562 000 SEK. Denna finansiering inkluderar stöd från The Coca-Cola Company, en av dess filialer eller dotterbolag, eller The Coca-Cola Foundation från den 1 januari 2010- 30 september 2016.

Sen vår senaste rapport i december 2015 har vi investerat 1 891 000 SEK i bidrag för att stödja hälsorelaterade samarbeten, vilket omfattar perioden 30 september 2015 till 30 september 2016.

3. Vilka andra åtgärder kommer The Coca-Cola Company att göra för att öka transparensen kring sina samarbeten och forskning?

Att dela informationen av vårt finansiella stöd för hälsorelaterad forskning och samarbeten är ett första steg i vår bredare strävan mot att vara ännu mer öppet företag. Denna rapport syftar till att ge denna information och vi uppdaterar den varje år.

När vi fokuserar på vår väg framåt utvärderar vi vår syn på övervikt och fetma och tittar på hur vi kan vara en aktiv partner till de samhällen vi har funnits i över 130 år. Vi fortsätter att lyssna och lära av experter inom folkhälsoområdet och andra intressenter för att bättre förstå den lämpligaste roll vi kan spela för att stödja kampen mot övervikt och fetma på ett sätt som är trovärdigt, öppet och till nytta för alla.

4. Varför släpper ni informationen nu?

Vi vill vara öppna med vårt ekonomiska stöd till hälsorelaterad vetenskaplig forskning och samarbeten. Under 2015 publicerade vi en lista över hälsorelaterade samarbeten som vi finansierar i Sverige och åtagit oss att offentliggöra denna information varje år.

5. Vad ingår i er lista?

Vi har inkluderat finansiering från Coca-Cola Company, en av dess filialer eller dotterbolag, eller The Coca-Cola Foundation för samarbeten och vetenskaplig forskning inom hälsa och välbefinnande för juridiska personer baserade i Sverige.

Vi har uteslutit finansiering av enheter som inte är baserade i Sverige. Inte heller omfattas:

  • Forskning om nya ingredienser, förpackningar, produkter eller varumärken.
  • Forskning om beståndsdelar, förpackningar, produkter eller varumärken som inte är relaterade till intag, nutrition och hälsa, eller till fysisk aktivitet.
  • Betalning till tredje parts tjänsteleverantörer för medietjänster, reklam och logistik till stöd för de hälsoaktiviteter som anges.
  • Utbetalning av mindre än 500 SEK på en årlig aggregerad nivå.

Vänligen se fullständiga uppgifter om vad som ingår och inte ingår i denna beskrivning 

6. Vad menar ni med "samarbeten"?

För tillämpningen av denna lista, använder vi begreppet "samarbete" i en informell mening, med hänvisning till vår relation med enheter baserade i Sverige som har fått finansiering från The Coca-Cola Company, en av dess filialer eller dotterbolag, eller The Coca-Cola Foundation för att stödja deras hälsoaktiviteter som bedrivs mellan 2010 till 2016.

7. Vad menar ni med "forskning"?

Vad vi avser med forskning är finansiering av extern forskning relaterad till intag, hälsa och nutrition eller fysisk aktivitet.

FORSKNING

8. Bedriver The Coca-Cola Company forskning om hälsa och välbefinnande?

The Coca-Cola Company bedriver ingen egen forskning om hälsa och välbefinnande. Snarare stöder vi forskning av oberoende och respekterade forskningsinstitutioner och universitet. De organisationer och forskare som vi arbetar med är mycket erkända inom sina områden. De behåller sina egna strikta riktlinjer och rutiner för hur deras forskning utformas och genomförs.

9. Varför finansierar The Coca-Cola Company forskning?

Vi anser att stödjandet av forskning är en viktig del i hur alla ansvarsfulla företag bör agera. Som en stor dryckesproducent, vars produkter konsumeras av människor, anser vi att vi har ett ansvar att förstå vilken roll våra drycker i kosten.

The Coca-Cola Company finansierar forskning för att utforska frågor som har tagits upp om våra produkter och för att öka kunskapen kring övervikt och fetma. Vi ger denna finansiering till oberoende och respekterade professionella forskare och institutioner. Dessa forskare:

  • förväntas bedriva forskning som är saklig, öppen och utformad objektivt;
  • förväntas ta fram en korrekt formulerad hypotes och att bedriva forskning som syftar till att svara på relevanta frågor, snarare än gynna ett visst resultat;
  • tar full kontroll över studiens utformning, utförande och insamling, analys och tolkning av data;
  • uppmanas att offentliggöra forskningen; och
  • förväntas avslöja sina finansieringskällor i alla publikationer och offentliga presentationer av si data.

10. Vad är The Coca-Cola Foundation och hur skiljer sig den från The Coca-Cola Company?

The Coca-Cola Foundation är The Coca-Cola Companys primära globala filantropiska fond som etablerades i USA 1984 som en registrerad välgörenhetsorganisation. The Coca-Cola Company har åtagit sig att donera en procent av sitt föregående års resultat varje år, och en stor del av detta är genom The Coca-Cola Foundation.

Läs gärna mer information om The Coca-Cola Foundation här

11. När ni publicerar denna lista vad finns det för garantier att listan är komplett?

Vi har i god tro försökt att ta fram all relevant finansiering i förhållande till hälsa och välbefinnande. Om vi ​​har utelämnat något som uppfyller kriterierna för att ingå, kommer vi att upplysa det i en senare uppdatering, vilket vi planerar att göra varje år.

12. Varför finansierar Coca-Cola hälso- och sjukvårdsorganisationer?

Vi arbetar med experter och organisationer så att vi kan lyssna och lära av deras breda och oberoende erfarenhet, och så att de kan delge information som är relevant för våra produkter och ingredienser. Denna information ger oss ökad förståelse och vägleder våra åtgärder framåt, för att kunna erbjuda större valmöjligheter till konsumenten.

Vi stöder också en mängd olika organisationer eftersom de skapar, genomför och främjar program och praxis fokuserade på hälsa och välbefinnande.

13. Förväntar ni er att de organisationer som får ekonomiskt stöd från Coca-Cola ska stödja era produkter?

Nej, stöd ges på en ovillkorlig basis och för att stödja organisationens uppdrag och mål.